SP18

Świetlica szkolna

Czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 6.30 - 17.00

Nasza świetlica przeznaczona jest dla dzieci z klas: “0” – IV, których rodzice pracują i nie mogą w tym czasie zapewnić im opieki. Chcąc zapisać dziecko do świetlicy, rodzice muszą wypełnić kartę zgłoszenia ucznia, w której zawarte są ważne dla wychowawców informacje, jak np.:

  • telefony kontaktowe,
  • wykaz osób upoważnionych do odbioru dziecka lub pozwolenie na samodzielny powrót do domu,
  • czy też informacje o ewentualnych chorobach (np. alergii).

Świetlica zajmuje dwa pomieszczenia; wyposażona jest m.in. w sprzęt audiowizualny, różnego rodzaju pomoce dydaktyczne, gry, zabawki, sprzęt do zajęć sportowych.

Celem działalności świetlicy, oprócz zapewnienia dzieciom opieki i bezpieczeństwa, jest przede wszystkim:

  •  kształcenie i rozwijanie ich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień (poprzez organizowanie zajęć plastycznych, technicznych, muzycznych, teatralnych),
  •  wyrabianie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej (zabawy integracyjne, praca w grupach),
  •  utrwalanie wiedzy uczniów zdobytej podczas lekcji (pogadanki, dyskusje, organizowanie konkursów, quizów, zgadywanek itp.),
  •  tworzenie warunków do nauki własnej i udzielanie pomocy w nauce.

W naszej świetlicy dużą wagę przywiązujemy również do kształtowania wśród dzieci postaw prozdrowotnych i proekologicznych. W związku z tym realizujemy programy:

  • “Żyj zdrowo i bezpiecznie” ,
  • “Uczymy się radzić sobie ze złością” oraz
  • “Z ekologią za pan brat”.

Corocznie w ramach pracy świetlicy organizowane są imprezy takie, jak: zajęcia otwarte dla Rodziców: “Kolorowa Jesień”, warsztaty dla Dzieci i Rodziców: “Wspólnie ozdabiamy choinkę”, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty. Oprócz tego bierzemy udział w różnego rodzaju konkursach międzyświetlicowych i takie też organizujemy (np.: konkurs ekologiczny: “Śmiecioludek”).

Każdy uczeń podczas pobytu w szkole może odpłatnie korzystać z posiłków. W czasie obiadu dzieci otoczone są opieką wychowawców świetlicy.

 

ZASADY ZACHOWANIA SIĘ W ŚWIETLICY

Ś Świetlicowe gospodarstwo jest wspólne.

W Wiemy, że nasze zachowanie zależy od nas.

I Idziemy ulicą uważnie i ostrożnie.

E Ekwipunek szkolny umieszczamy na regale.

T Tworzymy gromadę, w której każdemu powinno być dobrze.

L Lubimy porządek i czystość.

I Informujemy wychowawcę o wyjściu ze świetlicy i szkoły.

C Chętnie bierzemy udział w zajęciach.

A Absolutnie nie ruszamy cudzych rzeczy.

J Jesteśmy kulturalni podczas spożywania posiłków.

A Aktywnie niesiemy pomoc młodszym kolegom i koleżankom.

K Każdy po przyjściu do świetlicy zapisuje się w dzienniku.

D Dbamy o porządek i czystość w świetlicy.

O Obowiązki znamy i nie lekceważymy ich.

M Musimy przestrzegać tych zasad, aby wszyscy w naszej świetlicy czuli się dobrze.

Skip to content