SP18

O nas

Dyrektor Szkoły

Pani mgr Aldona Feder

Spotkanie z rodzicami po uprzednim umówieniu się telefonicznie bądź przez Librusa.

Zastępca Dyrektora Szkoły

Pani mgr Renata Żołędziowska

Spotkanie z rodzicami po uprzednim umówieniu się telefonicznie bądź przez Librusa.

os.Armii Krajowej całe     
ul.Bystra cała       
ul.Czysta cała
ul.Falista cała     
ul.Forteczna cała     
ul.Gładka cała     
ul.Kukułcza cała     
ul.Ochota cała
ul.Okopowa 6-do końca     
ul.Pawia cała     
ul.Pochyła cała     
ul.Romana Maya 1-55
ul.Równa cała     
ul.Starołęcka 1-57D     
ul.Śliska cała     
ul.Unii Lubelskiej cała    
ul.Wagrowska cała     
ul.Orla cała

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Zofii Nałkowskiej w Poznaniu to szkoła “otwarta i przyjazna dzieciom”.
Jest miejscem bezpiecznego, radosnego i twórczego rozwoju. Naszym nadrzędnym celem jest wszechstronny
rozwój dziecka rozumiany jako:

– Wiedza i umiejętności
– System wartości
– Zdrowy styl życia

Zapewniamy wysoki poziom nauczania, dając uczniowi możliwość samodzielnego zdobywania wiedzy, gwarantując przy tym pomoc wysoko wykwalifikowanych nauczycieli( zobacz publikacje), umożliwiając jednocześnie korzystanie z nowoczesnego wyposażenia szkoły i zapewniając bardzo dobre warunki do realizacji procesu edukacyjnego oraz osiągnięcia sukcesu na miarę swoich możliwości.

Nasze atuty:

 •  nowoczesne metody i formy nauczania.
 •   autorskie programy edukacyjne nauczycieli.
 •   ogólnoszkolne projekty edukacyjne, liczne imprezy ,konkursy, turnieje, wycieczki tematyczne i turystyczno-krajoznawcze, m.in. wystawy, spotkania z ciekawymi ludźmi.
 •   fachowa pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
 •   udział dzieci w zajęciach reedukacyjnych, wyrównawczych, rewalidacyjnych, logopedycznych, korekcyjnych.
 •   rozwijanie swoich zdolności i umiejętności w zajęciach pozalekcyjnych.
 •   udział w różnego rodzaju konkursach szkolnych i międzyszkolnych.
 •   rozwój samorządności uczniowskiej.
 •   system wspierania ucznie zdolnego.
 •   udział w Międzynarodowych Projektach SOKRATES-COMENIUS i COMENIUS od 2000. Za największy taki projekt w Europie szkoła otrzymała w 2005r. w Bonn wyróżnienie.
 •   członkostwo w Sieci Szkół Europejskich “European Schoolnet”.
 •   udział w międzynarodowym projekcie Spring Day in Europe” (Wiosna w Europie).
 •   certyfikat “Szkoła z Klasą”, European Schoolnet”, Spring Day in Europe.
 •   certyfikat “Szkoła bez przemocy”
 •   certyfikat “Szkoła łowców talentów”.
 •   liczne sukcesy nie tylko rejonowe, wojewódzkie, także ogólnopolskie.
 •   czołowe miejsca w rywalizacji szkół podstawowych w ramach Poznańskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

 

Szkoła posiada:

 •  nowoczesną pracownię komputerową ze stałym dostępem do Internetu, wykorzystane nie tylko na lekcjach informatyki, ale również na innych zajęciach edukacyjnych.
 •   skomputeryzowaną bibliotekę ze stałym dostępem do Internetu i czytelnią oraz Multimedialne Centrum Informacji w 2006. współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego
 •   dwie świetlice szkolne
 •   dwie sale gimnastyczne oraz dwa boiska sportowe
 •   boisko ze sztuczną nawierzchnią oraz bieżnię ze skocznią w dal
 •   salkę do gimnastyki korekcyjnej
 •   sale taneczną
 •   salę zabaw
 •   plac zabaw z projektu “Radość szkole”
 •   gabinet pedagoga i psychologa szkolnego
 •   gabinet terapii wyposażony w nowoczesny sprzęt dydaktyczny do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 •   stołówkę szkolną
 •   gabinet pielęgniarki
 •   monitoring wizyjny

W naszej szkole nauczyciele współpracują ze sobą bardzo efektywnie, czego dowodem są wypracowane działania, które na stałe weszły do tradycji szkoły i stwarzają jej klimat. Są to zarówno imprezy, które pozwalają uczniom poczuć się jej podmiotem ( np. pasowanie na ucznia ), jak liczne konkursy i zabawy, a także działania o promujące szkołę oraz wiele spotkań kierowanych do rodziców.

1.Uroczystości i apele szkolne:

 • Uroczyste rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego
 •   Pasowanie Pierwszoklasistów na Ucznia SP18
 •   Pasowanie pierwszoklasistów na czytelnika
 •   Pożegnanie uczniów kl. VIII przez kl. VII
 •   Święto z okazji KEN
 •   Apel z okazji 11 XI – rocznicy odzyskania niepodległości
 •   Apel z okazji 3 V – rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 •   Dzień Wiosny
 •   Andrzejki
 •   Imieniny Patrona
 •   Świąteczne spotkania integracyjne w klasach
 •   Baliki karnawałowe
 •   “Zając w klasach I – III”

2. Uroczystości i imprezy środowiskowe:

 •   Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny Szkół Podstawowych Miasta Poznania kl. IV – VI
 •   Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny Uczniów Klas Trzecich
 •   Międzyszkolny Gwiazdkowy Turniej Mini Koszykówki Chłopców o Puchar Dyrektora SP18
 •   Wielkanocny Turniej Mini Koszykówki Chłopców o Puchar Dyrektora SP18
 •   Festyn Sportowo – Rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka i Sportu
 •   Udział w akcji “Sprzątanie świata”
 •   Spotkania z cyklu: “Przedszkolacy w szkole”
 •   Lekcje gier i zabaw dla rodziców klas I – III
 •   Ogólnopolski Konkurs Historyczny “Marszałek Józef Piłsudski”

3. Inne działania:

 •  Wolontariat
 •   Udział w akcjach charytatywnych

“Czujemy się wielką Rodziną, w której rządy przypadły mądrości, doświadczeniu, życzliwości i miłości. ” 

“Czujemy się wielką Rodziną…” od 3 września 1973 roku, bo wtedy właśnie została oddana naszaz szkoła. Jej historię wyznaczają daty znacznie wcześniejsze. W 1945 roku, w budynku przy ulicy Głównej rozpoczęła naukę młodzież, której życiorys napisała wojna. Po zniszczeniach zmęczone miasto próbowało podnieść się z ruin. Budynek szkoły na szczęście ocalał. Zbudowany z czerwonej cegły, miał też swoją niemiecką, a wcześniej pruską nazwę „Rote Schule”. Jak zapewniał jej powojenny kierownik Pan Bolesław Leszek: była to zawsze „polska szkoła” i tak przetrwała do 1972 roku. Kiedy wybudowano w sąsiedztwie nową szkołę a młodzież znalazła inne miejsce nauki, pozostał tylko budynek i numer. W dawnej osiemnastce znajduje się do dzisiaj Szkoła Podstawowa dla Pracujących, a numer szkoły przejęła „nasza osiemnastka” i tak zaczęła się nowa karta historii naszej szkoły.

2013/2014

 • 15 – 16 listopada 2013 roku Obchody 40 – lecia naszej szkoły.

2012/2013

 • Uczniowie klas I- III wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie ZUCH, Ogólnopolskim Teście Ortograficznym oraz w Ogólnopolskim Konkursie Logicznego Myślenia
 • udostępnienie uczniom szkolnego placu zabaw w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła”
 • Uczniowie klas I- III wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie ZUCH, Ogólnopolskim Teście Ortograficznym oraz w Ogólnopolskim Konkursie Logicznego Myślenia
 • udostępnienie uczniom szkolnego placu zabaw w ramach programu rządowego Radosna Szkoła

2011/2012

 • Od 2001 roku 26 września obchodzimy Europejski Dzień Języków Obcych. Ten dzień został na stałe wpisany do kalendarza imprez szkolnych

2010/2011

 • 16 listopada odbyło się uroczyste otwarcie nowych obiektów sportowych (bieżnia i nowe boisko ze sztuczną nawierzchnią). Wśród zaproszonych Gości byli: Pani Grażyna Lisiecka –Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty, Piotr Kurosiński – Kierownik Oddziału  Remontu i Inwestycji, Mariusz Wiśniewski – radny Miasta Poznania oraz Zbigniew Klarzyński – przedstawiciel Rady  Rataje Południowe
 • Udział przedstawicieli klas V w Międzyszkolnym konkursie „Wiemy jak ratować życie” – konkurs organizowany corocznie przez PCK
 • Oddanie do użytku sali zabaw  w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła”

2009/2010

 • 26 – 30 IV Comenius Week w naszej szkole – wizyta studyjna delegacje z czterech państw europejskich!  Do naszej szkoły przybyli nauczyciele z Łotwy, Czech, Cypru i Holandii.
 • 10 III – wizyta duszpasterska księdza biskupa Zdzisława Fortuniaka
 • 19 VI otrzymanie certyfikatu „ Szkoła bez przemocy” w ramach Ogólnopolskiego projektu
 • społecznego pod honorowym patronatem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
 • Przystąpienie do Projektu „ Poznań stawia na zdrowie”

2008/2009

 • Przystąpienie do międzynarodowego projektu Uczenie się przez całe życie – Comenius, pod tytułem Nice To Meet You
 • Pierwsza wizyta na Łotwie w ramach projektu Comenius (p. dyrektor Danuta Paech, p. Irena Brózda, p. Violetta Bociąg)
 • 28 X 2008 roku  – “Nadaję Ci Imię DĄBROSŁAW” – uroczystość posadzenia jednego z 90 dębów
 • przygotowanych z okazji 90 rocznicy Powstania Wielkopolskiego.
 • XI 2008 Obchody XXXV – lecia naszej szkoły
 • Wizyta Robocza w Ramach Comenius- Praga
 • Szkoła Podstawowa nr 18 – “przyjacielem szkoły” – Nasza szkoła została uhonorowana tytułem
 • “Przyjaciela Szkoły”. Wyróżnienie to przyznała nam Kapituła Wyróżnienie  przy Zespole  Szkół Specjalnych nr 105 w Poznaniu.

2007/2008

 • Udział w Festiwalu Comeniusa
 • 19 X – wizyta dyrektorów przedszkoli holenderskich – innowacyjna matematyka w nauczaniu początkowym
 • Zbiórka darów dla SP 105 – cyklicznie
 • I Międzyszkolny Gwiazdkowy Turniej Koszykówki
 • 22 I 2008 roku – uroczyste otwarcie sali gimnastycznej po remoncie – obecnością Pan Prezydent
 • Maciej Frankiewicz, a także przedstawiciele Wydziału Oświaty: Pani Grażyna Lisiecka oraz Pan Piotr Kurosiński.
 • 9 VI – Wizyta Prezydenta Miasta Poznania pana Ryszarda Grobelnego – odbyła się w naszej szkole
 • uroczystość wręczenia pucharu i medali za zajęcie I miejsca w zawodach pływackich  uczniów szkół  podstawowych w Poznaniu.

2006/2007

 • Przystąpienie do Ogólnopolskiego Programu e-szkoła
 • I Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Strofy o moim mieście dla klas III – cyklicznie
 • I Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczo‐ Ekologiczny kl. III – cyklicznie
 • Rozpoczęcie projektu Ślady przeszłości 2007
 • Przystąpienie do Ogólnopolskiego Programu „Ratujemy i uczymy ratować”

2005/2006

 • Wizyta nauczycieli z krajów partnerskich w ramach projektu Sokrates Comenius w naszej szkole
 • I Międzyszkolny Konkurs Literacki Tak jak pan Andersen – cyklicznie
 • Zapoczątkowanie Drzwi Otwarte dla 5‐latków i 6‐latków wraz z rodzicami – cyklicznie
 • Warsztaty dla Rodziców dzieci klas integracyjnych
 • Spotkanie z panem Markiem Lenartowskim z okazji obchodów rocznicy Poznańskiego Czerwca

2004/2005

 • 18-22.X.2004 wizyta w Rydze, w Prywatnej Szkole Podstawowej, w ramach projektu Comenius (pani dyrektor Danuta Paech, p. E. Carlton, p. E. Wesołowska)
 • 29.XI.2004 II Międzyszkolny Konkurs Matematyczny klas piątych “Czar Par”

2003/2004

 • utworzenie oddziału “zerówki” dla dzieci sześcioletnich
 • 29.IX.03 – nawiązanie współpracy w ramach programu Socrates (Comenius I) z włoską szkołą (p. E. Carlton)
 • 10.X.03 – uzyskanie certyfikatu “Szkoła z klasą”
 • 15.XI.03 – uzyskanie certyfikatu uczestnictwa w projekcie “Spring Day in Europe” pod patronatem European Schoolnet
 • 28-29.XI.03 – obchody XXX-lecia naszej szkoły
 • 28.XI.03 – Pro Sinfonika wyróżniła Szkołę oraz Pana Krzysztofa Krawczyńskiego Medalem za Zasługi dla Pro Sinfoniki
 • 8-13.XII.03 – wizyta we Włoszech w ramach projektu Comenius (pani dyrektor Danuta Paech, p.E.Carlton)
 • 12.XII.03 – III Międzyszkolny Turniej Formacji Tanecznych o Puchar Dyrektora SP, zorganizowany przez p. E. Karasiewicz
 • 25.II.04 – III Międzyszkolny Konkurs Recytatorski dla kl. III
 • 25.II.04 – II Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Poznaniu dla kl. II
 • 19.III.04 – finał europejskiego projektu “Spring Day in Europe” ( druga edycja )
 • 05.V.04 – III Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny dla kl. III
 • 06.V.04 – III Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny Szkół Podstawowych Miasta Poznania
 • 25.V.2004 I Międzyszkolny Konkurs Matematyczny klas piątych “Czar Par”
 • 29.V.2004 Festyn Rekreacyjno-Sportowy
 • 1.VI.2004 Dzień Dziecka – Igrzyska Olimpijskie

2002/2003

 • przystąpienie do ogólnopolskiej akcji “Szkoła z klasą” organizowanej przez Gazetę Wyborczą i CEO
 • rejestracja naszej szkoły w Europejskiej Sieci Szół European Schoolnet (p. E. Carlton)
 • 02.XII – zgłoszenie udziału naszej szkoły w europejskim projekcie “Spring Day in Europe”
 • 05.XII.02 – II Turniej Formacji Tanecznych o Puchar Dyrektora SP18
 • 17-21.III.02 – finał europejskiego projektu “Spring Day in Europe” ( pierwsza edycja – poświęcona państwom UE )
 • 21.III.03 – debata z udziałem polityka -pana Marka Zielińskiego, zajmującego się problematyką europejską
 • V.03 – II Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny Szkół Podstawowych Miasta Poznania
 • II Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny dla kl. III
 • II Międzyszkolny Konkurs Plastyczny – “Poznań – moje miasto” dla kl. I-III
 • II Międzyszkolny Konkurs Recytatorski – “Strofy o moim mieście” dla kl. I-III
 • 19-23.V.03 – Tydzień Poznania – finał projektu szkolnego z okazji 750-lecia lokacji Poznania
 • I Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Poznaniu dla kl. II 
 

2001/2002

 • wdrożenie programu autorskiego p. E. Karasiewicz – Edukacja Taneczna
 • 11.XII.01 – I Turniej Formacji Tanecznych o Puchar Dyrektora SP18
 • 7.V.02 – I Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny Szkół Podstawowych Miasta Poznania
 • I Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny dla kl. III
 • I Międzyszkolny Konkurs Plastyczny – “Poznań – moje miasto” dla kl. I-III
 • I Międzyszkolny Konkurs Recytatorski – “Strofy o moim mieście” dla kl. I-III
 • V.02 – finał interdyscyplinarnego projektu szkolnego “Moja najbliższa Okolica”
 • powstanie szkolnego zespołu wokalnego “Tip – Top”
 

2000/2001

 • założenie stałego łącza w pracowni komputerowej, utworzenie strony internetowej szkoły przez p.A.Stanisławską
 • 5.IV.01 – wizyta prezydenta miasta Macieja Frankiewicza w związku z udziałem szkoły w akcji “Poznańskie Drzewko”
 • 24-25.IV.01 – Dni Uni Europejskiej – finał interdyscyplinarnego projektu szkolnego
 • 2.VI.01 – festyn sportowo-rekreacyjny “Olimpiada Europejska 2001”

1999/2000

 • w wyniku reformy nasza szkiła zostaje sześcioklasową szkołą podstawową
 • wdrożenie autorskiego programu (p. A. Feder, p. H. Ławicka, p. M. Krupińska) nauczania zintegrowanego w kl. I – III
 • wizyta ministra oświaty Branderburgii w związku z reformą oświatową w Polsce
 • szkołę kończą ostatni absolwenci trybu ośmioletniego

1998/1989

 • XI.98 – przyjazd gości z Danii; wymiana doświadczeń
 • 20.XI.98 – obchody 25-lecia szkoły

1997/1998

 • IX.97 – Samorząd Uczniowski w radiu “Merkury”
 • X.97 – udział w programie telewizyjnym “Krzyżówka trzynastolatków”; niezapomniane spotkanie z p. Katarzyną Dowbór
 • wprowadzenie pilotażu wdrożeniowego reformy oświaty
 • IV.98 – wyjazd nauczycieli do Danii; wymiana doświadczeń
 • I.98 – Klub Młodych Twórców prezentuje swój dorobek w Młodzieżowym Domu Kultury nr 1

1996/1997

 • V.97 – spotkanie z posłem p. Markiem Zielińskim pod nazwą “Uczymy się demokracji”

1995/1996

 • II.96 – założenie klubu Młodych Twórców,
 • IV.96 – I nagroda dla szkolnej gazetki “To i Owo” przyznana przez redakcję “Głosu Wielkopolskiego”
 • V.96 – zespół taneczny “Hip-Hop” w finale wojewódzkiego przeglądu tańca
 • komputeryzacja biblioteki szkolnej

1994/1995

 • wdrożenie innowacyjnego programu nauczania łączącego elementy biologii z chemią w kl. VIII, p. I. Agacińska
 • powstanie Uczniowskiego Klubu Sportowego “Orientering”
 • udział w akcji Sprzątania Świata (kontynuowany co roku)
 • spotkanie z założycielem Pro Sinfoniki p. A. Łuczakiem

1993/1994

 • wprowadzenie nauczania alternatywnego; utworzenie klas integracyjnych
 • wdrożenie autorskiego programu p. T. Rutkowskiego z wychowania fizycznego z elementami wychowania zdrowotnego
 • wdrożenie autorskiego programu p. M. Kołodziejczyk korelującego język polski, historię i plastykę w kl. IV
 • wdrożenie innowacyjnego programu nauczania w bloku przyrodniczym w kl. IV-V p. B. Sankowska, p. E. Lipińska
 • V.94 – wizyta ministra edukacji K. Marcinkiewicza

1992/1993

 • 1.IX.92 – otwarcie pracowni komputerowej
 • 1.IX.92 – powstanie klubu badmintowego
 • 1.IX.92 – pierwsze wydanie pisemka kl. 1,2,3
 • IV.93 – wizyta p. kurator oświaty G. Ziółkowskiej
 • V.93 – Międzyszkolna Liga Ortograficzna
 • wdrożenie innowacyjnego programu łączącego technikę z elementami informatyki

1991/1992

 • powstanie gazetki “To i Owo”
 • powstanie szkolnego zespolu tanecznego “Hip – Hop”

1990/1991

 • wprowadzenie innowacji pedagogicznej w nauczaniu początkowym (nauczanie integralne)
 • pierwszy festyn środowiskowy

1982/1983

 • 28.IV.83 – wręczenie szkole sztandaru
 • V.83 – pierwszy Międzyszkolny Festiwal Treści Apelowych biesiada literacka z udziałem poznańskich poetek

1981/1982

 • 6.X.81 – wyróżnienie „Szkarłatna Róża” dla p. Stefanii Góźdź

1980/1981

 • pierwsi absolwenci rocznika 1973/81

1979/1980

 • 24.IV.80 – akt nadania szkole imienia Zofii Nałkowskiej

1978/1979

 • 18-21.XI.78 – udział w seminarium polsko-holenderskim pod nazwą „Misja Pokoju”

1977/1978

 • 22-26.VI.78 – udział w Międzynarodowym Seminarium Pro Sinfoniki „ISME”
   

1976/1977

 • 16.X.76 – mianowanie uczniów kl. I

 

1975/1976

 • 1.IX.75 – wejście w życie Kodeksu Ucznia

1974/1975

 • 26.V.75 – Środowiskowy Dzień Matki

1973/1974

 • 3.IX.73 – uroczyste otwarcie naszej szkoły
 • 29.III.74 – uroczyste otwarcie Izby Pamięci Narodowej
 • 10.VI.74 – założenie Klubu Młodych Melomanów

Słowa: Paulina Stocka     muzyka: Mariusz Grzymała

1. Nasza szkoła do nas woła:
“Razem ze mną uczcie się!”
Jest zabawna i wesoła,
nigdy wam nie będzie źle.

Ref: Szkolne lata, szkolne chwile,
czy jest dobrze, czy jest źle,
wspominamy zawsze mile,
nigdy nie nudzimy się.

2. I odchodząc zabierzemy
również cząstkę samych nas,
co najlepsze wybierzemy,
to, co gorsze zatrze czas.

Ref: Szkolne lata, szkolne chwile,
czy jest dobrze, czy jest źle,
wspominamy zawsze mile,
nigdy nie nudzimy się.

Skip to content