Ruszyła rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Rozpoczęła się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Na złożenie wniosku wraz z potrzebnymi dokumentami uczniowie mają czas do 21 czerwca. W przypadku szkół lub klas dwujęzycznych i sportowych, a także oddziałów międzynarodowych, wstępnych czy przygotowania wojskowego termin jest krótszy i trwa do końca miesiąca. Nabór jest prowadzony wspólnie z Powiatem Poznańskim. 

Uczniowie mogą wybrać, czy chcą się uczyć w liceum, technikum czy szkole branżowej. Na zdjęciu Targi Edukacyjne, które odbywały się w poprzednich latach

Młodzież może wybrać maksymalnie 6 szkół, odpowiadających ich zainteresowaniom (szkoła pierwszego wyboru to ta, na której zależy uczniowi najbardziej). Nie ma ograniczeń w przypadku liczby oddziałów. Absolwent 8-letniej szkoły podstawowej, może zdecydować się na kontynuowanie nauki w 4 - letnim liceum ogólnokształcącym, 5 - letnim technikum lub 3-letniej branżowej szkole I stopnia. 

Nauka w dwóch pierwszych typach szkół kończy się egzaminem maturalnym, natomiast uczęszczanie do technikum i szkoły branżowej daje możliwość uzyskania zawodu. Ukończenie tej ostatniej nie zamyka drogi do zdania matury. Po szkole branżowej I stopnia można kontynuować naukę w branżowej szkole II st. lub liceum ogólnokształcącym dla dorosłych. 

Najważniejsze terminy

Harmonogram rekrutacji został określony przez Ministerstwo Edukacji i Nauki (terminy są takie same w całej Polsce). Nabór rozpoczął się w poniedziałek, 17 maja. Uczniowie ubiegający się o przyjęcie do szkół lub klas dwujęzycznych i sportowych, a także oddziałów międzynarodowych, wstępnych czy przygotowania wojskowego muszą złożyć dokumenty do 31 maja, do godz. 15 (te osoby pamiętać muszą także o sprawdzianach predyspozycji, które będą odbywać się w terminie  1 - 14 czerwca - szczegółowy termin określa dyrektor placówki). W rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 wszystkie licea ogólnokształcące i technika prowadzone przez Miasto Poznań oraz Liceum Dwujęzyczne w Luboniu ustaliły jeden wspólny termin sprawdzianu kompetencji z języka angielskiego. Nie będzie konieczności przystępowania niego w kilku szkołach, gdyż wynik zostanie uznany przez każdą z placówek wskazaną we wniosku.

Pozostali uczniowie czas na złożenie dokumentów mają do 21 czerwca (do godz. 15). W terminie od 25 czerwca do 14 lipca (do godz. 15) młodzież musi dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty (można to zrobić przez system elektroniczny). To także ostatni moment na ewentualną zmianę decyzji w sprawie wyboru szkoły. 

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca. Wolę przyjęcia należy potwierdzić do 30 lipca (do godz. 15). Wówczas do szkoły trzeba dostarczyć oryginały dokumentów. W przypadku szkół branżowych niezbędne są również orzeczenia lekarskie. Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostanie ogłoszona 2 sierpnia. Dzień później rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca. 

Kryteria naboru

O tym, czy uczeń dostanie się do wybranej szkoły, zdecyduje wynik uzyskany w procesie rekrutacji. Do zdobycia jest maksymalnie 200 punktów. Za wynik egzaminu ósmoklasisty można otrzymać 100 pkt. Decydują także oceny na świadectwie (z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły w postępowaniu do danego oddziału) - maks. 72 pkt. Dodatkowe 7 pkt. otrzymuje uczeń, który może pochwalić się świadectwem z wyróżnieniem. Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu mogą dać dodatkowe 3 pkt. Natomiast uzyskanie tytułu laureata, finalisty lub zajęcie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych, sportowych - maks. 18 pkt. 

Oferta jest bardzo bogata

Nabór do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2021/2022 odbywa się wspólnie z Powiatem Poznańskim. Oznacza to, że kandydat zainteresowany szkołami z Poznania oraz powiatu wskazuje je na jednym wniosku. 

W tegorocznej rekrutacji Miasto Poznań zaplanowało uruchomienie 253 oddziałów (124 w liceach ogólnokształcących, 95 w technikach i 34 w branżowych szkołach I stopnia). Łącznie na absolwentów podstawówek czeka aż 6941 miejsc (3420 w LO, 2660 w Technikach i 861 w BS I st.).

Aby sprostać oczekiwaniom młodych ludzi poznańskie szkoły stale poszerzają swoją ofertę edukacyjną. Podczas tegorocznej rekrutacji do wyboru absolwentów szkół podstawowych, którzy myślą o nauce w technikum lub szkole branżowej, będą dodatkowo takie nowe zawody jak zdobnik ceramiki, złotnik - jubiler, zegarmistrz, kowal, a także technik ceramik, technik spawalnictwa, technik stylista, technik robotyk czy technik przetwórstwa mleczarskiego. Broszurę informacyjną, która powstała w ramach akcji "Szacun dla zawodowców" można znaleźć na stronie Poznańskiego Serwisu Oświatowego. Licea ogólnokształcące proponują natomiast bogatą ofertę oddziałów ogólnodostępnych, wstępnych, sportowych i dwujęzycznych.

Informacje o ofercie poszczególnych szkół można znaleźć na stronie Nabór

Prezentacja