Sześciolatki w szkole

 

SZEŚCIOLATKU!

Zostań uczniem klasy I w Szkole Podstawowej nr 18!!!Nasza szkoła to "Szkoła z klasą", w której uczniowie dobrze się czuja, osiągają wysokie wyniki w nauce, rozwijają swoje zainteresowania i uzdolnienia.
Sześciolatkom oferujemy:
* Nauczanie prowadzone przez dobrze przygotowane, sympatyczne nauczycielki
* Opiekę świetlicy szkolnej w godz. 6.30 - 17.00 w osobnym pomieszczeniu tylko dla dzieci sześcioletnich
* Kolorowe i dobrze wyposażone sale lekcyjne
* Zróżnicowaną pomoc pedagogiczną i psychologiczną kierowaną do dzieci i rodziców
* Bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych
* Wspólne śniadania, możliwość zakupu obiadów w stołówce szkolnej
* Przystosowane sanitariaty

OFERTA ZAJĘĆ DLA SZEŚCIOLATKÓW


Szkoła, to nie tylko lekcje, to również imprezy szkolne, uroczystości, kółka zainteresowań, zajęcia wspomagające.

 

OPIEKA PSYCHOLOGA I PEDAGOGA

Oferta psychologa i pedagoga dla dzieci 6-letnich rozpoczynających I klasę

* Możliwość indywidualnych konsultacji z psychologiem lub pedagogiem w celu wstępnej oceny i omówienia poziomu rozwoju dziecka i gotowości do klasy I. Wskazówki wychowawcze, edukacyjne czy adaptacyjne dla zainteresowanych rodziców.

Po umówieniu telefonicznym

 

LISTĘ WSKAŹNIKÓW GOTOWOŚCI SZKOLNEJ SZEŚCIOLATKÓW


Listę wskaźników gotowości szkolnej sześciolatków opracowała mgr Krystyna Stachowska by pomóc nauczycielom i rodzicom w prawidłowym przygotowaniu dziecka do nauki w szkole. Na podstawie uzyskanych odpowiedzi można prowadzić program zajęć wyrównujących ewentualne niedobory i opóźnienia przed pójściem dziecka do szkoły.

Lista wskaźników gotowości szkolnej sześciolatków

ŚWIETLICA SZEŚCIOLATKÓW


Dla naszych 6-latków zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa również poza lekcjami.