Wytyczne GIS, MZ, MEN

WYTYCZNE GIS, MZ, MEN dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020

Dziecko z rodziny, której członek/członkowie są objęci kwarantanną MUSI pozostać w domu.

Wszystkie osoby współzamieszkujące lub pozostające we wspólnym gospodarstwie z osobą kwarantannową również podlegają kwarantannie.

Dlatego też dzieci, których rodzice są na kwarantannie NIE MOGĄ przychodzić do szkoły.