Od roku 2020 uczniowie z Ukrainy podejmują w naszej szkole naukę w różnych klasach. Dlatego staramy się stworzyć uczniom z doświadczeniem migracji atmosferę sprzyjającą uczeniu się. W tym celu opracowaliśmy pakiet powitalny oraz formularz przyjęcia ucznia do szkoły.

 

Więcej informacjiWielokulturowa szkoła

Zadania szkoły:

  1. Szkoła prowadzi nauczanie uczniów z doświadczeniem migracji według realizowanych programów nauczania, jednakże z dostosowaniem metod i form ich realizacji do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych tychże uczniów.
  1. Szkoła zapewnia uczniom z doświadczeniem migracji pomoc psychologiczno-pedagogiczną, w tym naukę języka polskiego jako obcego.
  1. Uczeń z doświadczeniem migracji ma dostosowane wymagania edukacyjne do jego możliwości psychofizycznych, w tym językowych.
  1. Uczniowie cudzoziemscy są angażowani we wszystkie aspekty działalności szkoły.
Więcej informacjiZadania placówki jako wielokulturowej szkoły (statut)