Rekrutacja

 

 

NABÓR DO KLASY I ROK SZKOLNY 2021/22

Szanowni Rodzice,

zbliża się termin rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych na nowy rok szkolny 2021/2022.

Serdecznie zapraszamy do naszej społeczności szkolnej

Zapewniamy Państwa dziecku:

* serdeczną, rodzinną i przyjazną dziecku atmosferę,
* wysoko wykwalifikowana kadrę pedagogiczną,
* opiekę pedagoga i psychologa szkolnego, logopedy,
* opiekę w świetlicy szkolnej w godzinach 6:30 -17:00,
* posiłki w stołówce szkolnej,
* zajęcia edukacyjne w godzinach 8°° - 13°°,
* udział w zajęciach dodatkowych.
* naukę pływania w klasach II i III,
* rozwój zainteresowań i uzdolnień w wielu kołach zainteresowań (teatralnym, tanecznym, plastycznym, Klubie Młodego Twórcy) oraz udział w licznych imprezach, akcjach, konkursach, projektach szkolnych i międzynarodowych.

Szczegółowe zasady rekrutacji znajdują się na stronie internetowej

https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa/


Na przełomie maja/czerwca Dyrekcja Szkoły organizuje spotkania z rodzicami, na których przedstawia ogólne zadania szkoły, ofertę edukacyjną (w tym organizację edukacji wczesnoszkolnej) oraz osiągnięcia szkoły

Kryteria rekrutacji na nowy rok pozostają bez zmian- zgodnie z zapisem uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 8 stycznia 2019 r.

Zarządzeniem z dnia 25 stycznia 2021 r. Prezydent Miasta Poznania określił terminy rekrutacji  do klas pierwszych szkół podstawowych.

Możliwość wypełnienia wniosku w systemie NABÓR jest uruchomiona na stronie internetowej:

https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa/start

Osoby, które mają problem z wydrukowaniem wniosku bądź z przesłaniem dokumentów, prosimy o kontakt telefoniczny 61 8775715 lub 509 302 524. Pomożemy i indywidualnie doradzimy jak wypełnić i dostarczyć dokumenty do szkoły.

Harmonogram