Kalendarz roku szkolnego

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 • I półrocze - 01.09.2020 r. – 31.01.2021 r.
 • II półrocze: 01.02.2021 r. – 26.06. 2021 r.

TERMIN

WYDARZENIE

01.09.2020 r.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

10, 15,16.09.2020r

Zebrania z rodzicami w reżimie sanitarnym – klasa dzielona na pół. Do jednego dziecka przychodzi jeden rodzic.

•czwartek 10.09.2020r. klasy I –III w swoich salach godz. 17.00 –grupa do numeru 11, godz. 18.30 –grupa pozostałych rodziców

•wtorek 15.09.2020r. klasy V i VIw swoich salach godz. 17.00 –grupa do numeru 13, godz. 18.30 –grupa pozostałych rodziców

•środa16.09.2020r. klasy VIIw swoich salachgodz. 17.00 –grupa do numeru 13, godz. 18.30 –grupa pozostałych rodziców

•czwartek 17.09.2020r. klasy VIIIw swoich salachgodz. 17.00 –grupa do numeru 12, godz. 18.30 –grupa pozostałych rodziców

.10.2020 r.

Zebranie Rady Rodziców

12 - 16.10.20

Indywidualne konsultacje

11.11.2020r.

Dzień ustawow wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

16 - 20.11. 2020 r.

Indywidualne konsultacje

14 - 18.12. 2020 r.

Indywidualne konsultacje (informacja o zagrożeniach)

23.12.2020 r. - 03.01.2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna

06.01. 2021 r.

Dzień ustawow wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

25.01 - 01.02. 2021 r.

 Procedura wystawiania ocen półrocznych

31.01. 2021 r.

Zakończenie I półrocza

18.01. - 22.01. 2021r.

Indywidualne konsultacje

04.01 - 17.01. 2021 r.

Ferie zimowe

.03.2021 r.

Rekolekcje wielkopostne

15.03 - 19.03 .2021 r.

Konsultacje indywidualne

01.04 - 06.04 2021 r.

Wiosenna przerwa świateczna

03. 05. 2021 r.

Święto Konstytucji 3 Maja - dzien ustaowo wolny

25.05.2021 r.

Egzamin - język polski
dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

26.05.2021 r.

Egzamin – matematyka
dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

27.05.2021 r.

Egzamin - język angielski
dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

17.05. - 21.05.2021 r.

Konsultacje indywidualne (informacje o zagrożeniach)

01.06.2021 - 11.06.2021 r.

Procedura wystawiania   rocznych ocen klasyfikacyjnych

11.06.2021 r.

Ostateczne wystawienie ocen i powiadomienie rodziców

25.06.2021 r.

Uroczyste zakończenie rocznych
zajęć dydaktyczno - wychowawczych

28.06.2021 - 31.08.2021 r.

Wakacje letnie

 

DODATKOWE DNI WOLNE (od zajęć dydaktycznych), szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej – po uzgodnieniu z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim:

 • 14.10.2020 r. - święto KEN - inna organizacja dnia
 • 22.12.2020 r. - Wigilie klasowe inna organizacja dnia
 • 04.06.2021 r. - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

Zajęcia opiekuńcze w świetlicy dla uczniów, których rodzice zgłoszą
taką konieczność:

 • 23.12.2020 r. – poniedziałek
 • 28.12.2020 r. – poniedziałek
 • 29.12.2020 r. - wtorek
 • 30.12.2020 r. – środa
 • 01.04.2021 r. – czwartek
 • 06.04.2021 r. – wtorek