Kalendarz roku szkolnego

 

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

I półrocze - 01.09.2021r. – 07.02.2022r.

II półrocze - 08.02.2022r. – 24.06.2022r.

TERMIN

WYDARZENIE

1.09. 2020r.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 według wcześniej podanego harmonogramu.

2 -3.09.2021 r.

Zebrania online z rodzicami uczniów klas VI – VIII w sprawie szczepień

 

 

 

08, 14,15.09.2021r.

Zebrania z rodzicami w reżimie sanitarnym Do jednego dziecka przychodzi jeden rodzic.

·       środa 08.09.2021r. klasy I – III w swoich salach

godz. 17.00 – klasy I i II

godz. 18.00 – klasy III

·       wtorek 14.09.2021r.   klasy V - VII w swoich salach

godz. 17.00 – klasy V i VI

godz. 18.00 – klasy VII

·       środa 15.09.2021r.   klasy IV i VIII w swoich salach

godz. 17.00 – klasy IV

godz. 18.00 – klasy VIII

wrzesień 2021r.

Zebranie Rady Rodziców

18 - 22.10.2021r.

Indywidualne konsultacje po telefonicznym uzgodnieniu

11.11.2021r.

Dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

15 - 19.11.2021r.

Zebrania online

13 – 17.12.2021r.

Indywidualne konsultacje - ( informacja o zagrożeniach)

22.12.2021r.

Wigilie klasowe inna organizacja dnia

23.12.2021r.– 31.12.2020r.

Zimowa przerwa świąteczna

6.01.2021r.

Dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

17.01.2022 r. - 30.01.2022r.

Ferie zimowe

31.01.2022r.

Wystawianie proponowanych ocen półrocznych

07.02.2022 r.

Wystawienie ocen półrocznych

07.02.2021r.

Zakończenie I półrocza

14.02 – 18.02.2021r.

Zebrania z rodzicami

 

 

marzec 2022r.

Rekolekcje wielkopostne

14.03 – 18.03.2022r.

Konsultacje indywidualne

14.04 - 19.04. 2022r.

Wiosenna przerwa świąteczna

03.05.2022r.

Święto Konstytucji 3 Maja -dzień ustawowo wolny

24 maja 2022r.

egzamin - język polski dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

25 maja 2022r.

egzamin – matematyka dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26 maja 2022r.

egzamin - język angielski dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

16 - 20.05.2022r.

Konsultacje indywidualne - ( informacja o zagrożeniach)

02.06 – 03.06.2022r.

Wystawianie proponowanych rocznych ocen klasyfikacyjnych

10.06.2022r.

Ostateczne wystawienie ocen i powiadomienie rodziców

24.06.2022r.

Uroczyste zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

27.06. – 31.08.2022r.

Wakacje letnie


DODATKOWE DNI WOLNE ( od zajęć dydaktycznych), szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej – po uzgodnieniu z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim

 • 14.10.2021 r. - święto KEN – inna organizacja dnia
 • 12.11.2021 r. - dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 22.12.2021r. - Wigilie klasowe inna organizacja dnia
 • 07.01.2022 r. - dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 02.05. 2022 r. - dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 17.06.2022r. - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

Zajęcia opiekuńcze w świetlicy dla uczniów, których rodzice zgłoszą taką konieczność na dwa tygonia przed planowanym dniem wolnym w formie wniosku do dyrektora szkoły

 • 23.12.2021r. – czwartek
 • 27.12.2021 r. – poniedziałek
 • 28.12.2021r. – wtorek
 • 29.12.2021r. – środa
 • 30.12.2021r. – czwartek
 • 14.04.2022r. – czwartek
 • 19.04.2022r. – wtorek