Miasto Poznań realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Zdalna Szkoła+.

Celem projektu jest wsparcie placówek edukacyjnych w realizacji zajęć zdalnych poprzez zakup laptopów z oprogramowaniem oraz słuchawek.

Efektem zrealizowanych zadań objętych projektem będzie udostępnienie nauczycielom i uczniom narzędzi do realizowania nauczania w trybie zdalnym.

Szkoła w ramach projektu unijnego Zdalna Szkoła otrzymała jeden laptop ze słuchawkami.

Całkowita wartość projektu: 164 999,56 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 164 999,56 zł

UE stopka

Od stycznia do marca uczniowie szkoły realizowali projekt zatytułowany „Generał Kazimierz Raszewski - oficer kawalerii Armii Wielkopolskiej'”, na który składały się trzy konkursy poświęcone pochodzącemu z Wielkopolski gen. broni Kazimierzowi Raszewskiemu (1864-1941) - generałowi Wojska Polskiego, uczestnikowi wojny polsko-bolszewickiej podczas której za męstwo wykazane w boju otrzymał Krzyż Srebrny Orderu Wojskowego Virtuti Militari i dwukrotnie Krzyż Walecznych, dowódcy Okręgu Korpusu Nr VII z siedzibą w Poznaniu, działaczowi i społecznikowi, a obecnie patronującemu działającemu w szkole Szkolnemu Klubowi Krótkofalowców SP3PGR.

Więcej informacji „GENERAŁ KAZIMIERZ RASZEWSKI - OFICER KAWALERII ARMII WIELKOPOLSKIEJ”

Zrealizowany w szkole projekt był zadaniem publicznym zleconym Wielkopolskiemu Związkowi Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we współpracy z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Upamiętnienia Żołnierzy Wyklętych i wspartym finansowo przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Koordynatorem całości projektu był Jacek Behrendt i zawierał on w swoim scenariuszu wiele rozmaitych przedsięwzięć doskonale wpisujących się w obchody 100. rocznic odzyskania przez Polskę niepodległości i wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, stanowiąc nasz symboliczny wkład w ich realizację:

Więcej informacji„BOHATEROWIE ŻYLI I ŻYJĄ WŚRÓD NAS, WIELKOPOLAN”

W listopadowe przedpołudnie na sali gimnastycznej miała miejsce uroczystość podsumowująca zrealizowany przez uczniów szkoły projekt „Polak, Węgier, dwa bratanki”, którego scenariusz w zamyśle jego pomysłodawcy Jacka Behrendta opierał się na zorganizowanej przez młodych krótkofalowców, członków Szkolnego Klubu Krótkofalowców SP3PGR polsko-węgierskiej akcji dyplomowej „AWARD 1956”, mającej na celu uczczenie kolejnej 61. rocznicy tragicznych wydarzeń z najnowszej historii Polski i Węgier, tj. Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 i Powstania Węgierskiego 1956.

Więcej informacji„POLAK, WĘGIER, DWA BRATANKI”