Wsparcie rozwoju społeczno emocjonalnego

  • Bywa też i tak, że dziecko doświadcza trudności w swojej grupie rówieśniczej. Niepokoją rodziców i nauczycieli dzieci nieśmiałe, zahamowane, lękające się nowych sytuacji. Martwią też dzieci, które nagle, bez widocznej przyczyny zachowują się inaczej niż do tej pory (zamknięte, uparte, drażliwe, lękowe, agresywne, konfliktowe). Dzieci w takich sytuacjach bywają diagnozowane przez psychologa, który wraz z rodzicem szuka przyczyny zmian i sposobów radzenia sobie w nowej sytuacji. Dzieci takie korzystają często z terapii indywidualnej. Bardzo często jednak korzystają z prowadzonych przez psychologa grupowych zajęć terapeutycznych, profilaktycznych lub psychoedukacyjnych. W grupie rówieśniczej mogą poprzez zabawę, rysunek, rozmowę ćwiczyć nowe zachowania, poznawać swoje uczucia i potrzeby , odkrywać mocne strony. Przezwyciężać trudności osobiste czy rówieśnicze.
  • Do szkoły trafiają każdego roku dzieci z rozpoznanymi dysharmoniami rozwoju (ADHD, trudności emocjonalne, zaburzenia zachowania). Takie dzieci zapraszane są również przez psychologa na cotygodniowe spotkania terapeutyczne w kameralnej grupie dziecięcej, podczas których mają możliwość gromadzenia pozytywnych doświadczeń, uczenia się jak budować udane relacje z dziećmi i dorosłymi, odreagowywać w akceptowany społecznie sposób napięcia, radzić sobie ze stresem, wyrażać potrzeby, kontrolować impulsywność.
  • Psycholog i pedagog realizują również profilaktyczno-edukacyjne projekty w ramach Klubu Młodych Twórców. Młodsze dzieci każdego tygodnia po lekcjach zapraszane są na „Kapelusz Rozmaitości” i „Otwarty Umysł”, starsze natomiast na „Kuźnię talentów” oraz Warsztaty dla Wolontariatu „Pomocna dłoń” . Poprzez wprowadzane tematy i aktywizujące metody wsparte warsztatem psychologicznym dzieci rozwijają wyobraźnie, swobodę bycia w grupie, wzmacniają poczucie własnej wartości. Dla wielu z nich to pierwsze okazje by śmiało zaistnieć w grupie, bez lęku przed porażką, doświadczyć sukcesu. Młodsi uczniowie poprzez twórcze zajęcia rozwijają w sobie zdolność współpracy, wrażliwość na inne dzieci, poznają siebie i innych. Starsi odkrywają swoje mocne strony, rozwijają zdolność kreatywnego współdziałania, oswajają się z ekspozycją i ekspresją siebie, budują pozytywne doświadczenia społeczne. Więcej informacji o poszczególnych zajęciach znajdą Państwo w opisie projektu edukacyjnego Klub Młodych Twórców.

 Wszystkie opisane zajęcia pozwalają również na poznanie wzajemne dzieci i prowadzących, „przełamanie lodów” i uwolnienie od wielu przesądów i stereotypów na temat psychologa i pedagoga. Chodzenie na zajęcia do psychologa lub pedagoga przestaje być sprawą wstydliwą, staje się atrakcją i czymś bardzo naturalnym.