Wsparcie edukacyjne

W SP18 można korzystać z porad i wsparcia pedagoga oraz psychologa gdy dziecko doświadcza niepowodzeń szkolnych; trudności w nauce pisania i czytania, matematyki, w zapamiętywaniu, koncentracji.

  • Pedagog wspólnie z rodzicem szuka przyczyn trudności, niekiedy podejmuje decyzje o skierowaniu do specjalistów, pomaga w dobraniu ćwiczeń wyrównujących trudności czy opóźnienia.
  • Z psychologiem można naradzić się, jakie kroki podjąć, aby wzbudzić w dziecku motywację do przezwyciężania trudności i jak stworzyć warunki i atmosferę do pracy.
  • Również dzieci dyslektyczne wraz z rodzicami w gabinecie pedagoga uzyskują pierwszą pomoc, wskazówki do pracy i informacje o możliwościach badań w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej.
  • Pedagog w naszej szkole prowadzi szereg zajęć korekcyjno - kompensacyjnych nastawionych na wyrównywanie rozpoznanych deficytów rozwojowych i kształtowanie pożądanych umiejętności poprzez terapię pedagogiczną. Pedagog prowadzi również terapię logopedyczną.