1992/1993

 • 1.IX.92 – otwarcie pracowni komputerowej
 • 1.IX.92 - powstanie klubu badmintowego
 • 1.IX.92 - pierwsze wydanie pisemka kl. 1,2,3
 • IV.93 - wizyta p. kurator oświaty G. Ziółkowskiej
 • V.93 - Międzyszkolna Liga Ortograficzna
 • wdrożenie innowacyjnego programu łączącego technikę z elementami informatyki

1991/1992

 • powstanie gazetki "To i Owo"
 • powstanie szkolnego zespolu tanecznego "Hip - Hop"

1979/1980

 • 24.IV.80 - akt nadania szkole imienia Zofii Nałkowskiej

1990/1991

 • wprowadzenie innowacji pedagogicznej w nauczaniu początkowym (nauczanie integralne)
 • pierwszy festyn środowiskowy

1978/1979

 • 18-21.XI.78 – udział w seminarium polsko-holenderskim pod nazwą „Misja Pokoju”

1982/1983

 • 28.IV.83 – wręczenie szkole sztandaru
 • V.83 – pierwszy Międzyszkolny Festiwal Treści Apelowych biesiada literacka z udziałem poznańskich poetek

1977/1978

 • 22-26.VI.78 – udział w Międzynarodowym Seminarium Pro Sinfoniki „ISME”

1981/1982

 • 6.X.81 – wyróżnienie „Szkarłatna Róża” dla p. Stefanii Góźdź

1976/1977

 • 16.X.76 - mianowanie uczniów kl. I

1980/1981

 • pierwsi absolwenci rocznika 1973/81

1975/1976

 • 1.IX.75 - wejście w życie Kodeksu Ucznia