2003/2004

 • utworzenie oddziału "zerówki" dla dzieci sześcioletnich
 • 29.IX.03 - nawiązanie współpracy w ramach programu Socrates (Comenius I) z włoską szkołą (p. E. Carlton)
 • 10.X.03 - uzyskanie certyfikatu "Szkoła z klasą"
 • 15.XI.03 - uzyskanie certyfikatu uczestnictwa w projekcie "Spring Day in Europe" pod patronatem European Schoolnet
 • 28-29.XI.03 - obchody XXX-lecia naszej szkoły
 • 28.XI.03 - Pro Sinfonika wyróżniła Szkołę oraz Pana Krzysztofa Krawczyńskiego Medalem za Zasługi dla Pro Sinfoniki
 • 8-13.XII.03 - wizyta we Włoszech w ramach projektu Comenius (pani dyrektor Danuta Paech, p.E.Carlton)
 • 12.XII.03 - III Międzyszkolny Turniej Formacji Tanecznych o Puchar Dyrektora SP, zorganizowany przez p. E. Karasiewicz
 • 25.II.04 - III Międzyszkolny Konkurs Recytatorski dla kl. III
 • 25.II.04 - II Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Poznaniu dla kl. II
 • 19.III.04 - finał europejskiego projektu "Spring Day in Europe" ( druga edycja )
 • 05.V.04 - III Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny dla kl. III
 • 06.V.04 - III Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny Szkół Podstawowych Miasta Poznania
 • 25.V.2004 I Międzyszkolny Konkurs Matematyczny klas piątych "Czar Par"
 • 29.V.2004 Festyn Rekreacyjno-Sportowy
 • 1.VI.2004 Dzień Dziecka - Igrzyska Olimpijskie

2002/2003

 • przystąpienie do ogólnopolskiej akcji "Szkoła z klasą" organizowanej przez Gazetę Wyborczą i CEO
 • rejestracja naszej szkoły w Europejskiej Sieci Szół European Schoolnet (p. E. Carlton)
 • 02.XII - zgłoszenie udziału naszej szkoły w europejskim projekcie "Spring Day in Europe"
 • 05.XII.02 - II Turniej Formacji Tanecznych o Puchar Dyrektora SP18
 • 17-21.III.02 - finał europejskiego projektu "Spring Day in Europe" ( pierwsza edycja - poświęcona państwom UE )
 • 21.III.03 - debata z udziałem polityka -pana Marka Zielińskiego, zajmującego się problematyką europejską
 • V.03 - II Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny Szkół Podstawowych Miasta Poznania
 • II Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny dla kl. III
 • II Międzyszkolny Konkurs Plastyczny - "Poznań - moje miasto" dla kl. I-III
 • II Międzyszkolny Konkurs Recytatorski - "Strofy o moim mieście" dla kl. I-III
 • 19-23.V.03 - Tydzień Poznania - finał projektu szkolnego z okazji 750-lecia lokacji Poznania
 • I Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Poznaniu dla kl. II

1997/1998

 • IX.97 - Samorząd Uczniowski w radiu "Merkury"
 • X.97 - udział w programie telewizyjnym "Krzyżówka trzynastolatków"; niezapomniane spotkanie z p. Katarzyną Dowbór
 • wprowadzenie pilotażu wdrożeniowego reformy oświaty
 • IV.98 - wyjazd nauczycieli do Danii; wymiana doświadczeń
 • I.98 - Klub Młodych Twórców prezentuje swój dorobek w Młodzieżowym Domu Kultury nr 1

2001/2002

 • wdrożenie programu autorskiego p. E. Karasiewicz - Edukacja Taneczna
 • 11.XII.01 - I Turniej Formacji Tanecznych o Puchar Dyrektora SP18
 • 7.V.02 - I Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny Szkół Podstawowych Miasta Poznania
 • I Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny dla kl. III
 • I Międzyszkolny Konkurs Plastyczny - "Poznań - moje miasto" dla kl. I-III
 • I Międzyszkolny Konkurs Recytatorski - "Strofy o moim mieście" dla kl. I-III
 • V.02 - finał interdyscyplinarnego projektu szkolnego "Moja najbliższa Okolica"
 • powstanie szkolnego zespołu wokalnego "Tip - Top"

1996/1997

 • V.97 - spotkanie z posłem p. Markiem Zielińskim pod nazwą "Uczymy się demokracji"

2000/2001

 • założenie stałego łącza w pracowni komputerowej, utworzenie strony internetowej szkoły przez p.A.Stanisławską
 • 5.IV.01 - wizyta prezydenta miasta Macieja Frankiewicza w związku z udziałem szkoły w akcji "Poznańskie Drzewko"
 • 24-25.IV.01 - Dni Uni Europejskiej - finał interdyscyplinarnego projektu szkolnego
 • 2.VI.01 - festyn sportowo-rekreacyjny "Olimpiada Europejska 2001"

1995/1996

 • II.96 - założenie klubu Młodych Twórców,
 • IV.96 - I nagroda dla szkolnej gazetki "To i Owo" przyznana przez redakcję "Głosu Wielkopolskiego"
 • V.96 - zespół taneczny "Hip-Hop" w finale wojewódzkiego przeglądu tańca
 • komputeryzacja biblioteki szkolnej

1999/2000

 • w wyniku reformy nasza szkiła zostaje sześcioklasową szkołą podstawową
 • wdrożenie autorskiego programu (p. A. Feder, p. H. Ławicka, p. M. Krupińska) nauczania zintegrowanego w kl. I - III
 • wizyta ministra oświaty Branderburgii w związku z reformą oświatową w Polsce
 • szkołę kończą ostatni absolwenci trybu ośmioletniego

1994/1995

 • wdrożenie innowacyjnego programu nauczania łączącego elementy biologii z chemią w kl. VIII, p. I. Agacińska
 • powstanie Uczniowskiego Klubu Sportowego "Orientering"
 • udział w akcji Sprzątania Świata (kontynuowany co roku)
 • spotkanie z założycielem Pro Sinfoniki p. A. Łuczakiem

1998/1989

 • XI.98 - przyjazd gości z Danii; wymiana doświadczeń
 • 20.XI.98 - obchody 25-lecia szkoły

1993/1994

 • wprowadzenie nauczania alternatywnego; utworzenie klas integracyjnych
 • wdrożenie autorskiego programu p. T. Rutkowskiego z wychowania fizycznego z elementami wychowania zdrowotnego
 • wdrożenie autorskiego programu p. M. Kołodziejczyk korelującego język polski, historię i plastykę w kl. IV
 • wdrożenie innowacyjnego programu nauczania w bloku przyrodniczym w kl. IV-V p. B. Sankowska, p. E. Lipińska
 • V.94 - wizyta ministra edukacji K. Marcinkiewicza