DUPLIKATY ŚWIADECTW I LEGITYMACJI

UWAGA!

Dyrekcja szkoły informuje, że DUPLIKATY legitymacji oraz świadectw szkolnych
wydawane są odpłatnie po uprzednim wpłaceniu na konto szkoły kwoty:

9 zł (legitymacja) oraz
26 zł (świadectwo).

Numer konta: 95 1020 4027 0000 1302 1263 9516

W tytule przelewu należy umieścić imię i nazwisko ucznia, klasę oraz słowo "duplikat legitymacji" czy "duplikat świadectwa".

Kopia przelewu jest jedyną podstawą wydania duplikatu (należy ją dostarczyć do sekretariatu).

UWAGA: wymiana legitymacji spowodowana zmianą adresu jest bezpłatna