Informacja o opłatach na rok szkolny 2021/2022

Zgodnie z uchwałą Rady Rodziców, została ustalona wysokość składek w roku szkolnym 2021/2022:

  • 1. Dobrowolna składka na Radę Rodziców – 60 zł/rok za 1 ucznia / na rodzinę,
  • 2. Dobrowolna składka na Fundusz Pomocy Szkole – 20 zł/rok za 1 ucznia / na rodzinę,
  • 3. Składka na ksero – 10 zł/rok za 1 ucznia / na rodzinę.

Jeśli do szkoły uczęszcza dwoje lub więcej dzieci z jednej rodziny, wysokość składki pozostaje stała dla rodziny, tzn. nie jest wielokrotnością składki proponowanej i może być wpłacana w jednej klasie lub w równym procencie w kilku klasach.

Rachunek bankowy

PKOBP Oddział 1 w Poznaniu 54 1020 4027 0000 1702 0031 3783