Zajęcia CLIL w klasie 3a

Klasa 3a podczas swoich cotygodniowych zajęć CLIL poznaje język angielski również na matematyce czy przyrodzie.

Kodujemy, gramy, tworzymy projekty, śpiewamy, poznajmy kulturę Wielkiej Brytanii i USA, a to wszystko IN ENGLISH.