Akcja „Pierniki”! dla Hospicjum Palium

Już od połowy listopada rodzice i nauczyciele naszej szkoły przystąpili do akcji pieczenia pierników dla Hospicjum Palium.

Przygotowane przez nich pierniki uczniowie działający w Szkolny Kole Wolontariatu rozdawali tym wszystkim, którzy 13 grudnia 2019r.odwiedzili Betlejem Poznańskie. W ten sposób kolejny już raz wsparliśmy Hospicjum Palium. Zebrane w ten sposób pieniądze zostaną przeznaczone na dokończenie remontu łazienek w starej części Hospicjum.

Wszystkim, którzy podarowali pierniki dla Hospicjum Palium bardzo serdecznie dziękujmy.