Nabór do pierwszej klasy

NABÓR DO KLASY I ROK SZKOLNY 2022/23

Szanowni Rodzice,

zbliża się termin rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych na nowy rok szkolny 2022/2023.

Serdecznie zapraszamy do naszej społeczności szkolnej

Zapewniamy Państwa dziecku:

* serdeczną, rodzinną i przyjazną dziecku atmosferę,
* wysoko wykwalifikowana kadrę pedagogiczną,
* opiekę pedagoga i psychologa szkolnego, logopedy,
* opiekę w świetlicy szkolnej w godzinach 6:30 -17:00,
* posiłki w stołówce szkolnej,
* zajęcia edukacyjne w godzinach 8°° - 13°°,
* udział w zajęciach dodatkowych.
* naukę pływania w klasach II i III,
* rozwój zainteresowań i uzdolnień w wielu kołach zainteresowań (teatralnym, tanecznym, plastycznym, Klubie Młodego Twórcy) oraz udział w licznych imprezach, akcjach, konkursach, projektach szkolnych i międzynarodowych.

Szczegółowe zasady rekrutacji znajdują się na stronie internetowej

https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa/dokumenty


Na przełomie maja/czerwca Dyrekcja Szkoły organizuje spotkania z rodzicami, na których przedstawia ogólne zadania szkoły, ofertę edukacyjną (w tym organizację edukacji wczesnoszkolnej) oraz osiągnięcia szkoły.