IX Wojewódzki Konkurs Historyczny "Marszałek Józef Piłsudski"

 

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Zofii Nałkowskiej we współpracy z Wielkopolskim Związkiem Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego już po raz czwarty jest organizatorem kolejnej, tegorocznej dziewiątej edycji Wojewódzkiego Konkursu Historycznego ''Marszałek Józef Piłsudski''.

Tradycją tego konkursu jest to, że oprócz osoby Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego oraz czasom, w którym przyszło mu żyć, każda z poprzednich edycji nawiązywała do konkretnego wydarzenia historycznego a tegoroczna wpisuje się w obchody 100. rocznicy podpisania w Rydze traktatu pokojowego kończącego wojnę polsko-bolszewicką. Konkurs objęty jest patronatem honorowym Ministra Obrony Narodowej, Wojewody Wielkopolskiego oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, a na stronie www kuratorium zamieszczony jest on na liście konkursów tematycznych prowadzonych w roku szkolnym 2020/21 pod pozycją nr 42 (http://wre.ko.poznan.pl/tematyczne/). Uczniowie szkół podstawowych - laureaci konkursu, na podstawie Załącznika nr 1 do Zarządzenia 110.1.17.2021 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 lutego 2021 roku, otrzymanego dyplomu i stosownego wpisu na świadectwie ukończenia szkoły otrzymają dodatkowe 2 punkty uwzględniane w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2021/2022 (patrz pozycja nr 29 wykazu prezentowanego pod adresem http://formularze.ko.poznan.pl/www1/zawodywiedzy/lista.php). Pomysłodawcą konkursu jest reprezentujący obu organizatorów Pan Jacek Behrendt.

Nauczyciele historii, opiekunowie dwuosobowych drużyn, poprzez eliminacje szkolne wyłonili i zgłosili organizatorom do etapu wojewódzkiego konkursu aż 65 drużyn, reprezentujących 51 szkół z całej Wielkopolski, w tym i z naszej szkoły jedną drużynę składająca się z uczniów klasy 7c. Etap wojewódzki odbył się w trybie zdalnym 11 marca 2021 roku i zapewnił on jedenastu najlepszym drużynom ze szkół podstawowych, w tej liczbie także i naszej reprezentacji oraz dziesięciu najlepszym drużynom ze szkół ponadpodstawowych kwalifikację do finału konkursu, który odbył się także w trybie zdalnym 23 marca 2021 roku. Na podstawie uzyskanych wyników z obu części finału w grupie klasyfikacyjnej uczniów szkół podstawowych zwycięzcami okazali się uczniowie naszej szkoły Ryszard Krajewski i Maks Paprzycki (op. Sławomir Brambor), a pozostałe miejsca na podium również uzyskując miano laureata zajęli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim oraz Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Konarskiego w Kole. Natomiast w grupie klasyfikacyjnej uczniów szkół ponadpodstawowych miano laureata zdobyli uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Zbąszyniu, Zespołu Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej. Szczegółowe wyniki przebiegu tegorocznej, jak i poprzednich edycji konkursu dostępne są pod adresem http://zorrpwlkp.pl/konkursy.htm.

Organizatorzy IX Wojewódzkiego Konkursu Historycznego "Marszałek Józef Piłsudski" gratulują laureatom i pozostałym finalistom uzyskanych wyników, a na ręce nauczycieli opiekunów składają gorące podziękowanie za opiekę i przygotowanie uczniów do konkursu. Uroczystość wręczenia dyplomów oraz nagród rzeczowych finalistom i laureatom z udziałem zaproszonych gości i przy zachowaniu reżimu sanitarnego odbędzie się 10 czerwca na sali gimnastycznej naszej szkoły.