Logowanie do Librus Synergia

Szanowni Państwo!

Jest możliwość bezpłatnego korzystania ze wszystkich możliwości dziennika po zalogowaniu przez stronę internetową https://portal.librus.pl/rodzina/synergia/loguj  (klikamy w fioletową ikonę Librus Synergia). Przy logowaniu należy użyć cyfrowego loginu, który uczniowie otrzymali na początku roku szkolnego i hasła, które zostało ustalone po pierwszym logowaniu.