HARMONOGRAM ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Zakończenie roku szkolnego:

23.06.

zajęcia z wychowawcą w godz. 8.00 – 10.00;

24.06.

SALA GIMNASTYCZNA: kl. III, IV - VIII (po zakończeniu w sali - krótkie spotkanie w klasach)

Klasy III: godz. 8:00

Klasy IV - V - godz. 9:30

Klasy VI - VII - godz. 10:30

Klasy VIII: godz. 12:30

Pozostałe klasy - w salach lekcyjnych:

klasy I - II - godz. 8.00