Dyrekcja szkoły przypomina, że uczniowie wchodzą do szkoły o godz. 7.50., a w przypadku, gdy lekcje zaczynają później - z dzwonkiem. W sytuacji niepogody (deszcz, mróz), wszystkie dzieci, które przyjdą do szkoły przed dzwonkiem, mogą czekać w przedsionkach – dolnym i górnym). Uczniowie, którzy z różnych względów przyjeżdżają lub przychodzą do szkoły wcześniej, mogą skorzystać ze świetlicy lub biblioteki (z biblioteki od godz. 7.50.). Dotyczy to także dzieci młodszych niezapisanych do świetlicy i uczniów starszych z klas IV -VII. 

Rodzice przyprowadzający dzieci nie wchodzą do budynku szkolnego!

Prosimy o respektowanie tych zasad ze względu na bezpieczeństwo uczniów! .

Niedźwiedzie z poznańskiego Zoo przygotowują się do zimy. Każdego dnia potrafią zjeść 13 kg orzechów!!!

Jeśli masz zapasy orzechów włoskich i laskowych podziel się z niedźwiedziami. Orzechy można zostawić w holu na parterze.

Dziękujemy!!!

NABÓR DO KLASY I ROK SZKOLNY 2022/23

Szanowni Rodzice,

zbliża się termin rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych na nowy rok szkolny 2022/2023.

Serdecznie zapraszamy do naszej społeczności szkolnej

Zapewniamy Państwa dziecku:

* serdeczną, rodzinną i przyjazną dziecku atmosferę,
* wysoko wykwalifikowana kadrę pedagogiczną,
* opiekę pedagoga i psychologa szkolnego, logopedy,
* opiekę w świetlicy szkolnej w godzinach 6:30 -17:00,
* posiłki w stołówce szkolnej,
* zajęcia edukacyjne w godzinach 8°° - 13°°,
* udział w zajęciach dodatkowych.
* naukę pływania w klasach II i III,
* rozwój zainteresowań i uzdolnień w wielu kołach zainteresowań (teatralnym, tanecznym, plastycznym, Klubie Młodego Twórcy) oraz udział w licznych imprezach, akcjach, konkursach, projektach szkolnych i międzynarodowych.

Szczegółowe zasady rekrutacji znajdują się na stronie internetowej

https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa/dokumenty


Na przełomie maja/czerwca Dyrekcja Szkoły organizuje spotkania z rodzicami, na których przedstawia ogólne zadania szkoły, ofertę edukacyjną (w tym organizację edukacji wczesnoszkolnej) oraz osiągnięcia szkoły.

Dyrekcja szkoły informuje, że rozpoczęcie roku szkolnego 2017/18 planowane jest na 4 września ( zgodnie z Kalendarzem roku szkolnego 2017/18 opublikowanym przez MEN).

Rozpoczęcie roku szkolnego  oddział  przedszkolny  i klas I – III – godz. 9 00

Rozpoczęcie roku szkolnego  klas IV – VII – godz. 11. 00

Uroczystości odbędą się na boisku szkolnym przed wejściem głównym.