Dyrekcja szkoły serdecznie dziękuje Radzie Rodziców oraz wszystkim  innym osobom zaangażowanym w organizację tegorocznego festynu sportowo-rekreacyjnego.

Mamy nadzieję na dalszą dobrą współpracę.

 Warunki ogólne ubezpieczenia.  
Tabela norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu.   

Ewentualne szkody należy zgłaszać za pośrednictwem strony internetowej www.interrisk.pl oraz infolinii Interrisk: Tel (22) 2122012  w obu przypadkach należy podać numer polisy  EDU-A/P NR 047080

Informacje na temat bezpłatnych przejazdów - od 1 września 2018 r. dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

PDF ikonka OFERTA
PDF ikonka ULOTKA
PDF ikonka LIST

Szanowni Państwo!

Dyrekcja szkoły informuje, że etapy szkolne wojewódzkich konkursów przedmiotowych odbędą się w następujących terminach:

  • Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego – 11 stycznia 2018 r.
  • Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego – 10 stycznia 2018 r.
  • Wojewódzki Konkurs Matematyczny – 12 stycznia 2018 r.

Regulaminy można pobrać ze strony Kuratorium Oświaty www.ko.poznan.pl