Świetlicowy quiz przyrodniczy

W czwartek tj. 14 marca 2019 r. w świetlicy odbył się quiz przyrodniczy. Udział wzięły dwie drużyny, klasa 3 a i 3 b. Uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące ciekawostek z życia zwierząt. Drużyny wykazały się dużą wiedzą przyrodniczą. Ostatecznie I miejsce zajęła klasa 3 b, a II miejsce klasa 3a