OGÓLNOPOLSKI KONKURS ZUCH

Jak co roku, 1 i 2 marca, został przeprowadzony w naszej szkole Ogólnopolski Konkurs Zuch dla klas I-III.

Do testu przedmiotowego przystąpiło 53 uczniów i 26 do testu z języka angielskiego. Konkurs polegał na samodzielnym rozwiązaniu przez uczniów zintegrowanego sprawdzianu zróżnicowanego w zależności od klasy. Treść sprawdzianów była dostosowana do obowiązującej podstawy programowej i uwzględniała elementy edukacji polonistycznej, społeczno-przyrodniczej i matematycznej. Konkurs Zuch z języka angielskiego sprawdzał znajomość słownictwa oraz podstawowych zwrotów. Dziękujemy uczniom za udział i czekamy na wyniki.