PROJEKT CYBERNAUCI w SP 18

Nasza szkoła przystąpiła do projektu Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci”.

13-14.03.2017r. odbyły się warsztaty szkoleniowe dla całej społeczności szkolnej, tj. Uczniów, Rodziców i Nauczycieli. Głównym celem warsztatów było podniesienie poziomu bezpieczeństwa korzystania z sieci.