Ogólnopolski Konkurs ZUCH 2016

Dnia 9 marca po raz kolejny uczniowie klas I-III wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie ZUCH.

Konkurs ZUCH polega na samodzielnym rozwiązaniu przez uczniów zintegrowanego sprawdzianu zróżnicowanego w zależności od klasy. Treść sprawdzianów jest dostosowana do obowiązującej podstawy programowej i uwzględnia elementy edukacji polonistycznej, społeczno– przyrodniczej i matematycznej. Na wyniki czekamy do 4 maja, ale już dziś możemy pogratulować uczestnikom za udział. BRAWO