Książka czy film ? debata

29 lutego uczniowie klas szóstych oraz nauczyciele zebrali się na zorganizowanej przez SU debacie pt. „Książka czy film?”,

która została zorganizowana w ramach działań prowadzonych w tym roku szkolnym wokół czytelnictwa. Do debaty zaprosiliśmy reprezentantów klas piątych oraz szóstych, którzy postanowili przedstawić nam swoje argumenty opowiadając się odpowiednio za książką lub filmem. Nasi podopieczni mili okazję poznać nowy rodzaj metody aktywizujące oraz nauczyć się na czym polega kulturalna debata, czyli wymiana zdań i opinii. Podczas naszego spotkania grupy zacięcie wymieniały swoje argumenty oraz odpierały atak drużyny przeciwnej, aby udowodnić swoją rację oraz zachęcić publiczność do ich poparcia. Naszą debatę zakończyło głosowanie uczniów klas szóstych, którzy w większości poparli stronę opowiadającą się za filmem i tym samym wyłaniając ich jako zwycięzców naszego spotkania. Całej nasze spotkanie zostało podsumowane przez naszego eksperta Panią Arletę Ziołek, która opierając się na badaniach uzasadniła wybór naszych uczniów, niemniej jednak zachęcając ich jednocześnie do częstszego sięgania po książki i odwiedzania bibliotek i księgarni.