KOŁA ZAINTERESOWAŃ kl. IV VIII

 KOŁA ZAINTERESOWAŃ 

kl. IV – VIII

2018/2019

 

dzień tygodnia

nazwa koła

godzina

prowadzący

sala

poniedziałek

Koło języka angielskiego dla klas V i VI

15.30-16.15

K. Szulc

206

Koło języka hiszpańskiego - Kl. VI - VIII

16.20-17.05

K. Szulc

210

„Flażolet – miłe muzykowanie” dla klas V i VI

14.40-15.25

A. Niewiadomska

104

Zespół wokalny dla klas IV-VIII

15.35-16.20

A. Niewiadomska

104

Piłka siatkowa dziewcząt V - VII

14.40 – 15.25

J. Januszewska

mała sala

Koło j.ang. kl.IV

Co dwa tygodnie

14.40 – 15.25

I. Brózda

s.9

Gry i zabawy matematyczne

Klasy VI - VIII

15.35-16.20

B. Klój

207

Warsztaty z psychologiem, rozwój społeczny i emocjonalny klasy IV, V

13.30 – 14.30

A. Rusinek

gabinet psychologa

Konsultacje psychologa dla uczniów i rodziców

14.45 – 16.00

A. Rusinek

gabinet psychologa

wtorek

„Matematyka nie jest trudna” zajęcia dla kl. 8 przygotowujące do sprawdzianu ósmoklasisty

8.00- 8.45

V. Bociąg

208

Zajęcia z uczniem zdolnym kl. 8b

8.55 – 9.40

V. Bociąg

208

Kółko logicznego myślenia kl. IV i V

14.40-15.25

K. Włodarczyk-Jur

113

Kółko mat.- fizyczne kl. VII i VIII

8.00-8.45

K. Włodarczyk-Jur

201

Koło redakcyjne

15.35 – 16.20

E. Woszczak

sala informatyczna

Przygotowanie do egzaminu z jez. polskiego -

kl. VIII

16.20 – 17.05

E. Woszczak

s. 210

Szkolny Klub Krótkofalowców SP3PGR

15:30-17:00

J. Behrendt

211

Pomocna dłoń- warsztaty rozwoju osobistego klasy VI,VII,VIII

14.45 – 15.45

A. Rusinek

gabinet psychologa

Konsultacje psychologa dla klas VI,VII,VIII

Spotkania indywidualne i grupowe

15.45 – 16.30

A. Rusinek

Sala psychologa

Warsztaty z psychologiem dla klas IV,V – rozwój społeczny i emocjonalny

13.30 – 14.30

A. Rusinek

Sala psychologa

Fotografia i historia

13.30-14.15

S. Brambor

s. 114

Koszykówka kl.7-8

8.00-8.50

T.Cichocki

sala gimnastyczna

środa

Zajęcia z uczniem zdolnym kl. VII b

8.00 – 8.45

V. Bociąg

208

Koło historyczne - dla osób zainteresowanych

15:35-16:20

Łukasz Minecki

07

Klub Młodych Twórców –

„Kuźnia talentów” warsztaty kreatywności IV,V

15.00 -16.00

A. Magacz – Rusinek, R. Żołędziowska

Gabinet psychologa/pedagoga

czwartek

Kółko geogr. „Klub podróżnika” – kl.V

15.35-16.20

J. Kardacz

200

Zajęcia artystyczne z edukacją muzealną kl. IV - VII

14.40-15.25

A.    Bartecka

07

Zajęcia szachowe Szach i mat - kl. IV - VIII

15.25-16.20

A.    Bartecka

07

Koło polonistyczne ,,Zabawy z ortografią” klasy V-VI

14:40-15:25

J. Sip

113

Koło j. angielskiego - przygotowanie do egzaminu- kl. VII, VIII

15.25-16.20

K. Niedźwiecka

s.103

piątek

Kółko filmowe (2 godz. co dwa tyg.)

14.30-16.00

Beata Świderska

s.205

Gry planszowe 3 godz. raz w miesiącu - zainteresowani

14.30-17.00

Beata Świderska

s.205

 

Szkolne Koło Wolontariatu - Agnieszka Magacz- Rusinek, Dorota Nowak  

Akcje koła organizowane według odrębnego planu.