SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Mały i Duży SAMORZĄD UCZNIOWSKI

PRZEWODNICZĄCY –  ADAM STANISZEWSKI Z KL. 7B

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO – IGA ZAWIASA Z KL. 7BSEKCJE
Sekcja informacyjna - Adam Staniszewski kl. 7b i Norbert Gilla kl. 7b
Sekcja kulturalno-artystyczna - Antoni Wachowiak kl. 5b i Maurycy Michalski kl. 5b
Sekcja ds. akcji charytatywnych - Julia Gładkowska kl. 6b i Martyna Wagner kl. 6bOPIEKUNOWIE SAMORZĄDU

MAŁY SAMORZĄD

KATARZYNA KARNICKA

DUŻY SAMORZĄD

ANNA NIEWIADOMSKA
SYLWIA ŁASZKIEWICZ
AGNIESZKA PUZOWSKA-WAWRZYNIAK