SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Mały i Duży SAMORZĄD UCZNIOWSKI

PRZEWODNICZĄCY –  ADAM STANISZEWSKI Z KL. 8B

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO – MARIA KAŹMIERCZAK Z KL. 8ASEKCJE
Sekcja informacyjna - Adam Staniszewski kl. 8b i Norbert Gilla kl. 8b
Sekcja kulturalno-artystyczna - Antoni Wachowiak kl. 6b i Maurycy Michalski kl. 6b
Sekcja ds. akcji charytatywnych - Norbert Gilla kl. 8bOPIEKUNOWIE SAMORZĄDU

MAŁY SAMORZĄD

KATARZYNA KARNICKA

DUŻY SAMORZĄD

ANNA NIEWIADOMSKA
SYLWIA ŁASZKIEWICZ