SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Mały i Duży SAMORZĄD UCZNIOWSKI

PRZEWODNICZĄCY – DOMINIK WOJTYSIAK Z KL. 8B

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO – MAŁGORZATA LEITGEBER Z KL. 7ASEKCJE
Sekcja informacyjna - MARIA SZWED KL. 7A
Sekcja kulturalno-artystyczna - ANTONI KARNICKI KL. 6C
Sekcja ds. akcji charytatywnych - HANNA SIĄKOWSKA KL. 7AOPIEKUNOWIE SAMORZĄDU

MAŁY SAMORZĄD

KATARZYNA KARNICKA

DUŻY SAMORZĄD

ANNA NIEWIADOMSKA
SYLWIA ŁASZKIEWICZ