Mały i Duży SAMORZĄD UCZNIOWSKI

PRZEWODNICZĄCY –  ADAM STANISZEWSKI Z KL. 7B

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO – IGA ZAWIASA Z KL. 7BSEKCJE
Sekcja informacyjna - 
Sekcja kulturalno- artystyczna - 
Sekcja ds. akcji charytatywnych - OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU

MAŁY SAMORZĄD

KATARZYNA KARNICKA

DUŻY SAMORZĄD

ANNA NIEWIADOMSKA
SYLWIA ŁASZKIEWICZ
AGNIESZKA PUZOWSKA-WAWRZYNIAK

 

 

AKCJA „SPRZĄTANIE ŚWIATA”

15.09.2017

KAMPANIA WYBORCZA SU

11-15.09.2017

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

18.09.2017

APEL INAUGURUJĄCY PRACĘ SU

20.09.2017

OBCHODY DNIA CHŁOPAKA – DYSKOTEKA SZKOLNA DLA KALS IV - VII

28.09.2017

KONKURS PLASTYCZNY „EKO-ZABAWKA”

29.09.2017