W czwartek 8 lutego 2018 r. odbyło się spotkanie Samorządu Uczniowskiego z uczniami i nauczycielami klas IV-VII naszej szkoły, które miało na celu podsumowanie pracy SU w I semestrze roku szkolnego. Prowadzący apel – Marysia Kaźmierczak i Adam Staniszewski z klas VII – przypomnieli wszystkie działania, imprezy i akcje, których organizatorem był Samorząd Uczniowski. Następnie o wystąpienie poproszeni zostali uczniowie poszczególnych klas, którzy wyróżnili się w nauce i zachowaniu. Nagrodzono ich gromkimi brawami.

Obecna na spotkaniu Pani Dyrektor pogratulowała młodzieży osiągnięć w minionym semestrze, życzyła wszystkim wspaniałych ferii oraz przypomniała o zachowaniu bezpieczeństwa w czasie sportów i zabaw zimowych.

·      

·         

OBCHODY DZNIA DZIECKA

4.06.2017

PODSUMOWANIE PRACY SU

12.06.2018

AKCJA „BEZPIECZNE WAKACJE”

CAŁY MIESIĄC

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

22.06.2018

·           

Mały i Duży SAMORZĄD UCZNIOWSKI

PRZEWODNICZĄCY –  ADAM STANISZEWSKI Z KL. 7B

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO – IGA ZAWIASA Z KL. 7BSEKCJE
Sekcja informacyjna - Adam Staniszewski kl. 7b i Norbert Gilla kl. 7b
Sekcja kulturalno-artystyczna - Antoni Wachowiak kl. 5b i Maurycy Michalski kl. 5b
Sekcja ds. akcji charytatywnych - Julia Gładkowska kl. 6b i Martyna Wagner kl. 6bOPIEKUNOWIE SAMORZĄDU

MAŁY SAMORZĄD

KATARZYNA KARNICKA

DUŻY SAMORZĄD

ANNA NIEWIADOMSKA
SYLWIA ŁASZKIEWICZ
AGNIESZKA PUZOWSKA-WAWRZYNIAK

 

 

 

OBCHODY ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA

4.05.2018

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ RODZINY

15.05.2018

KONKURS FOTOGRAFICZNY NA RODZINNE SELFIE

do 11.05.2018

RAJD ROWEROWY Z OKAZJI IMIENIN PATRONKI SZKOŁY

19.05.2018

DZIEŃ MATKI

- KONKURS NA WIERSZ O MAMIE

- LAURKA DLA MAMY

do 21.05.2018

FESTYN SZKOLNY

26.05.2018