Rekrutacja

 

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych

SZANOWNI PAŃSTWO


Serdecznie zapraszamy do naszej społeczności szkolnej

Zapewniamy Państwa dziecku w oddziale przedszkolnym :

* serdeczną, rodzinną i przyjazną dziecku atmosferę,
* wysoko wykwalifikowana kadrę pedagogiczną,
* opiekę pedagoga i psychologa szkolnego, logopedy,
* opiekę w świetlicy szkolnej w godzinach 6:30 -17:00,
* usługi kateringowe w stołówce szkolnej,
* zajęcia edukacyjne w godzinach 8°° - 13°°,
* udział w zajęciach dodatkowych.

W kolejnych etapach edukacji szkolnej zapewniamy:

* naukę pływania w klasach II i III,
* rozwój zainteresowań i uzdolnień w wielu kołach zainteresowań (teatralnym, tanecznym, plastycznym, Klubie Młodego Twórcy) oraz udział w licznych imprezach, akcjach, konkursach, projektach szkolnych i międzynarodowych.

Szczegółowe zasady rekrutacji znajdują się na stronie internetowej

https://nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/#

 

Rekrutacja do klasy pierwszej

Szczegółowe zasady rekrutacji znajdują się na stronie internetowej

https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa/


Na przełomie maja/czerwca Dyrekcja Szkoły organizuje spotkania z rodzicami, na których przedstawia ogólne zadania szkoły, ofertę edukacyjną(w tym organizację edukacji wczesnoszkolnej) oraz osiągnięcia szkoły