Rekrutacja

 

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych

SZANOWNI PAŃSTWO


Serdecznie zapraszamy do naszej społeczności szkolnej

Zapewniamy Państwa dziecku w oddziale przedszkolnym :

* serdeczną, rodzinną i przyjazną dziecku atmosferę,
* wysoko wykwalifikowana kadrę pedagogiczną,
* opiekę pedagoga i psychologa szkolnego, logopedy,
* opiekę w świetlicy szkolnej w godzinach 6:30 -17:00,
* usługi kateringowe w stołówce szkolnej,
* zajęcia edukacyjne w godzinach 8°° - 13°°,
* udział w zajęciach dodatkowych.

W kolejnych etapach edukacji szkolnej zapewniamy:

* naukę pływania w klasach II i III,
* rozwój zainteresowań i uzdolnień w wielu kołach zainteresowań (teatralnym, tanecznym, plastycznym, Klubie Młodego Twórcy) oraz udział w licznych imprezach, akcjach, konkursach, projektach szkolnych i międzynarodowych.

Szczegółowe zasady rekrutacji znajdują się na stronie internetowej

https://nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/nabor/

Informator dla Rodziców 2018

 pdf ikona UCHWAŁA NR XLII/739/VII/2017 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
 pdf ikona  TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Rekrutacja do klasy pierwszej

Szczegółowe zasady rekrutacji znajdują się na stronie internetowej

https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa/nabor/


Na przełomie maja/czerwca Dyrekcja Szkoły organizuje spotkania z rodzicami, na których przedstawia ogólne zadania szkoły, ofertę edukacyjną(w tym organizację edukacji wczesnoszkolnej) oraz osiągnięcia szkoły.
 

 

 pdf ikona UCHWAŁA NR XLV/778/VII/2017 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych ogólnodostępnych i integracyjnych (wyłącznie w odniesieniu do uczniów nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego) szkół podstawowych
 pdf ikona TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2018/2019