Kalendarz roku szkolnego


2017/2018

I półrocze 4.09.2017 r. - 21.01.2018 r.

II półrocze 22.01.2018 r. - 22.06.2018 r.

 

4.09. 2017 r.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

13.10.2017 r.

Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz pasowanie na ucznia klasy I

1.11.2017 r. Wszystkich Świętych - dzień ustawowo wolny

10.11.2017 r.

Apel z okazji Święta Niepodległości

13.12.2017 r.

Informacja o zagrożeniach (indywidualne spotkania z rodzicami)

22.12.2017 r.

Wigilie klasowe

23 – 31.12.2017 r.

Zimowa przerwa świąteczna

1.01.2018 r.

Nowy Rok - dzień ustawowo wolny

8.–12.01.2018 r.

Procedura wystawiania ocen półrocznych

15.01.2018 r.

Ostateczne wystawianie ocen i powiadomienie rodziców

27.01.2018 r.

Zakończenie I półrocza

24.01.2018 r. Zebrania z rodzicami - wywiadówka

12.–25.02.2018 r.

Ferie zimowe

5.-7.02.2018 r. Rekolekcje wielkopostne

03.2018 r.
godz. 17.00-19.00

Dzień Otwartych Drzwidla rodziców i dzieci oddziału przedszkolnego i klas I na rok szkolny 2018/2019

29.03.-3.04.2018 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

27.04.2018 r.

Apel z okacji Święta Konstytucji  3 Maja

1.05.2018 r.

Święto Pracy - dzień ustawowo wolny

3.05.2018 r. Święto Konstytucji 3 Maja - dzień ustawowo wolny

5.2018 r.

„Imieniny Patrona”

16.05.2018 r.

Informacja o zagrożeniach (indywidualne spotkania z rodzicami)

26.05.2018 r.  Festyn szkolny
31.05.2018 r. Boże Ciało - dzień ustawowo wolny

4.– 8.06.2018 r.

Procedura wystawiania rocznych ocen klasyfikacyjnych

11.06.2018 r. Ostateczne wystawienie ocen i powiadomienie rodziców

22.06.2018 r.

Uroczyste zakończenie rocznych  zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23.06 – 31.08.2018 r.

Ferie letnie

 

 

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych (odpracowane):

  • 1.06.2018 r. - odpracowujemy 26.05.2018 r. (sobota - festyn sportowo-rekreacyjny)

Dni wolne od zajęć dydaktycznych (szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze w świetlicy):

  • 13 października 2017 r. - Dzień Edukacji Narodowej
  • 22 grudnia 2017 r. – Wigilia szkolna i klasowe
  • 2 maja 2018 r. - (zaj. opiekuńcze, czynna świetlica)
  • 4 maja 2018 r. - (zaj. opiekuńcze, czynna świetlica)