Kalendarz roku szkolnego

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

 • I półrocze - 09.2019 r. – 24.01.2020 r.
 • II półrocze: 10.02.2020 r. – 26.06. 2020 r.

TERMIN

WYDARZENIE

03.09.2019 r.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

18 – 19.09.2019 r.

Zebrania z rodzicami

.09.2019 r.

Zebranie Rady Rodziców

14.10.2019 r.

Inna organizacja dnia oraz Pasowanie na ucznia klasy I

16.10.2019 r.

Rozmowy indywidualne

01.11. 2019 r.

Wszystkich Świętych - dzień ustawowo wolny

08.11. 2019 r.

Apel z okazji Święta Niepodległości

20.11.2019 r.

Zebrania z rodzicami

18.12. 2019 r.

Indywidualne spotkania z rodzicami
( informacja o zagrożeniach)

20.12. 2019 r.

Wigilie klasowe inna organizacja dnia

23.12. 2019 - 1.01. 2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna

13.01.2020 r. - 17.01.2020 r.

Procedura wystawiania ocen półrocznych

24.01.2020 r.

Zakończenie I półrocza

27.01.2020 r. - 7.02.2020 r.

Ferie zimowe

12.02.2020 r.

Zebrania z rodzicami – wywiadówki

luty 2020 r.

Dzień Otwartych Drzwi dla rodziców i dzieci oddziału przedszkolnego i klas I na rok szkolny 2020/2021

19,20,21. 02. 2020 r.

Rekolekcje wielkopostne

18.03.2020 r.

Rozmowy indywidualne

9.04.2020 r. – 14.04.2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

21.04.2020 r.

Egzamin - język polski
dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

22.04.2020 r.

Egzamin – matematyka
dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

23.04.2020 r.

Egzamin - język angielski
dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

15.04.2020 r.

Rozmowy indywidualne

30.04.2020 r.

Apel z okazji Święta Konstytucji 3 Maja

01.05.2020 r.

Święto Pracy   -dzień ustawowo wolny

06.05.2020 r.

Zebrania z rodzicami ( informacja o zagrożeniach)

30.05.2020 r.

Festyn szkolny

05.06.2020 - 16.06.2020 r.

Procedura wystawiania   rocznych ocen klasyfikacyjnych

17.06.2020 r.

Ostateczne wystawienie ocen i powiadomienie rodziców

26.06.2020 r.

Uroczyste zakończenie rocznych
zajęć dydaktyczno - wychowawczych

27.06.2020 - 31.08.2020 r.

Ferie letnie

 

DODATKOWE DNI WOLNE (od zajęć dydaktycznych), szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej – po uzgodnieniu z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim:

 • 14.10.2019 r. - święto KEN - inna organizacja dnia
 • 20.12.2018 r. - Wigilie klasowe inna organizacja dnia
 • 12.06.2020 r. - dzień odpracowany 30.05.2020 r. (festyn szkolny)

 

Zajęcia opiekuńcze w świetlicy dla uczniów, których rodzice zgłoszą
taką konieczność:

 • 23.12.2019 r. – poniedziałek
 • 27.12.2019 r. – piątek
 • 30.12.2019 r. – poniedziałek
 • 02.01.2020 r. - czwartek
 • 03.01.2020r. - piątek
 • 09.04.2020 r. – czwartek
 • 14.04.2020 r. – wtorek