Kalendarz imprez i uroczystości

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Lp. Imprezy Data Odpowiedzialny nauczyciel
1. Inauguracja roku szkolnego 1.09.16 A. Feder
2. Konkurs plastyczny „Wakacyjne wspomnienia” wrzesień R. Witkowska – Fraszczak, J. Tunkiel, A. M. Tomala – Krupińska, A. Niewiadomska
3. Międzyświetlicowy Konkurs Plastyczny - Angr Birds wrzesień Baranowska
4. Wybory do Samorządów klasowych i SU wrzesień SU J. Rurańska A. Niewiadomska
5. Akcja „Sprzątanie Ziemi” wrzesień SU
6. Apel inauguracyjny SU wrzesień SU J. Rurańska , A. Niewiadomska
7. Międzynarodowy Dzień Tabliczki Mnożenia wrzesień A. Feder,K. K..   Karnicka, A. Michałowicz
8. „Dzień Chłopca” - dyskoteka wrzesień wychowawcy klas I-VI, OP
9. Dzień Języków Obcych wrzesień E. Kręgielska – Carlton, I. Brózda, J.Rurańska
10. „Bezpieczna droga do szkoły” - pogadanki wrzesień K. Karnicka
11. Akcja charytatywna „Pomóż i ty” wrzesień SU J. Rurańska A. Niewiadomska
12 Książka na wakacje - konkurs na recenzję kl. IV - VI wrzesień poloniści
13 Wycieczka na składowisko śmieci – kl. IV wrzesień n-le przyrody
14. Wystawy prac plastycznych: Eko –zabawki, wrzesień/październik Niewiadomska
15 Nauczyciele czytają uczniom - kl .I - IV cały rok wychowawcy klas i poloniści
16 Światowy Dzień Muzyki kl. IV - VI październik A. Niewiadomska
17. Święto drzewa październik J. Kardacz, V. Bociąg, B. Sankowska, N. Namysł, J. Tunkiel
18. Pasowanie na ucznia październik A. Michałowicz
19.. Życzenia z okazji Święta KEN – spotkanie z nauczycielami

październik

M. Czeszewska, K. Dreilich, SU i MSU, A. Niewiadomska,
20. Międzynarodowe Święto Bibliotek – wystawa „Pisarze i poeci w karykaturze” październik A. Ziołek,
21. Liga ort raz w miesiącu poloniści
22. Dzień Ziemniaka październik K. Karnicka, A. Feder
23. Dzień Marchewki październik SU, MSU
24 Świetlicowy Konkurs Plastyczny „Barwy jesieni” październik Gładkowska
25. Warsztaty orgiami dla dzieci i rodziców ze świetlicy OP październik R. Frąszczak - Witkowska, K. Górczyńska
26 Halloween kl. I - III październik I. Brózda, J. Rurańska, SU
27. Piszę i mówię poprawnie – cykl lekcji ze słownikami październik A.Ziołek
28 Liga Ortograficzna klasy II - III raz w m-cu wychowawcy klas II-III
29 Ogólnopolski Konkurs Ortograficzny kl. II, III październik A. Feder
30. Święto Niepodległości –konkurs na gazetkę ścienną listopad

Sam. Uczniowski

31. Obchody 11 Listopada, wyjście pod pomnik Powstańców Wielkopolskich listopad S. Brambor
32. Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka listopad SU, MSU
33. Ogólnopolski Konkurs Matematyczny Alfik listopad H. Ławicka
34. Dzień Życzliwości i Tolerancji listopad SU, MSU
35 Wieczór Andrzejkowy klasy I-III; IV -VI listopad wychowawcy klas; J. Rurańska, SU
36. Światowy Dzień Pluszowego Misia – kl. I - VI listopad SU, MSU – K. Karnicka
37.

Konkurs Wiedzy o Polsce

dla klas: I,II,III i dla dzieci ze świetlicy

listopad M. Hajduk, M. Tomala, I. Ochal
38 Konkurs pieśni patriotycznych kl. IV - VI listopad A. Niewiadomska
39 Ogólnopolski konkurs w słuchaniu ze zrozumieniem The Bat Kid listopad J. Rurańska
40. Konkurs informatyczny Bóbr listopad L. Michalska
41. „Piszemy listy do św. Mikołaja listopad Brózda
42. Śniadanie daje moc – kl. I - III listopad Feder
43. Listopad Poetycki – listopad A. Ziołek, p. T. Szafrańska
44.. Alfik matematyczny listopad E. Carlton
45 Woj. Konk. Hum. – etap szkolny kl. IV - VI listopad M. Kołodziejczyk
46. Woj. Konk. Przyr – etap szkolny kl. IV-VI listopad J. Kardacz
47 Woj. Konkurs Mat.– etap szkolny kl. IV - VI listopad V. Bociąg
48 Woj. Konkurs J. Angielskiego– etap szkolny kl. IV - VI listopad J. Rurańska
49 Międzyszkolny konkurs na szopkę betlejemską grudzień A. Niewiadomska, K. Wolniewicz, E, Carlton
50 Sposób na Alcybiadesa - konkurs na grę planszową grudzień A. Ziołek, T. Szafrańska
51 Konkurs English High Flier grudzień E. Carlton
52. „Złota żabka” grudzień B.Klój, M. Czeszewska, K.Dreilich
53 Konkurs czytelniczy „W Bullerbyn jest wesoło” kl. III grudzień A. Ziołek, p. T. Szafrańska
54 Świetlicowy Konkurs Plastyczny „Choinka” grudzień M. Jurga
55. Dzień Św. Mikołaja grudzień SU
56. Mikołajki w naszej klasie grudzień wychowawcy klas I-VI
57. „Ozdoby świąteczne” – warsztaty dla dzieci i Rodziców ze świetlicy grudzień M. Jurga
58. Udział w akcji charytatywnej „Radość pod choinkę” grudzień B. Klój, J. Karnicka
59 Konkurs na świąteczne wypieki, kiermasz ozdób świątecznych grudzień Sam. Uczniowski
60. Gwiazdka dla uczniów klas I -III grudzień Samorząd Uczniowski,
61. Ozdoby świąteczne – konkursy plastyczny kl. IV - VI grudzień A. Niewiadomska
62. Tradycje Bożonarodzeniowe w Polsce i w krajach anglojęzycznych grudzień E. Carlton
63 Jasełka kl. I –VI grudzień

J. Tunkiel, D. Spychalska,   K. Wolniewicz, E. Carlton

A. Niewiadomska

64 Koncert kolęd, kl.0 - III grudzień K. Ceyza, A. Puzowska, I. Brózda
65. Klasowe spotkania opłatkowe grudzień wychowawcy klas
66. Szkolny Konkurs Matematyczny kl. VI i IV grudzień V. Bociag, B. Klój
67 Konkurs plastyczny "Choinka" - świetlica grudzień M. Jurga
68 Konkurs czytelniczy „W zaczarowanym świecie Narnii” kl. V grudzień A. Ziołek, T. Szafrańska
69 „Góra Grosza” grudzień SU
70 Międzynarodowa Akcja "Godzina kodowania" styczeń L. Michalska
71 Bezpieczne ferie – spotkanie ze Strażą Miejską , kl. I - III styczeń K. Karnicka
72. Zabawy karnawałowe kl. I-VI styczeń wychowawcy klas
73. Dzień Babci i Dziadka w świetlicy szkolnej i w oddziale przedszkolnym styczeń

M. Jurga, I. Ochal, wychowawcy

74. Piszemy ciąg dalszy... - konkurs literacki kl. V - VI styczeń poloniści
75. Akcja charytatywna na rzecz schroniska dla zwierząt styczeń SU
76 Apel podsumowujący I semestr styczeń SU
77. Konkurs na plakat reklamujący książkę – kl. IV - VI styczeń Lidia Michalska
78 Spotkanie z dyrekcją szkoły styczeń SU
79 Ogólnopolski Konkurs Eko-planeta i Geo-planeta styczeń J. Kardacz, B. Sankowska

 

Semestr II

Lp Imprezy Data Odpowiedzialny nauczyciel
1 Konkurs czyt. j. angielski- kl. V-VI luty E. Carlton
2 Warsztaty plastyczne dla dzieci rodziców ze świetlicy OP luty M. Tomala, H. Ławicka, K. Ceyza
3 Konkurs fot. „Zima w obiektywie” luty S. Brambor
4 Konkurs czytelniczy "Do you know this book" luty E. Carlton
5 Światowy Dzień Kota luty SU, S. Brambor
6 „Dzień czerwonego serduszka” - Walentynki luty MSU
7 Dzień Bezpiecznego Internetu luty L.Michalska, V. Bociąg,
8 Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Strofy o moim mieście” kl. III luty H. Ławicka K. Ceyza
9 Konkurs czytelniczy „Zaczarowana zagroda” luty Ziołek, T. Szafrańska
10 Międzyszkolny   konkurs wiedzy o Poznaniu, kl. II luty M. Hajduk, A. Feder,
11 Drzwi Otwarte luty D. Paech, wszyscy nauczyciele
12 Świetlicowy konkurs literacki – kl. III luty Gładkowska
13 Mam talent - konkurs artystyczny; świetlica luty A. Baranowska, I. Ochal
14 Quiz mitologiczny - kl. V luty A. Ziołek
15 Mój ulubiony bohater mitologiczny – konkurs plastyczny kl. V luty K. Dreilich
16 Konkurs wiedzy „Chopin jego muzyka” kl. VI luty Niewiadomska
17 Konkurs na projekt okładki do książki kl. IV - VI marzec Niewiadomska
18 „Nasza ulubiona książka" - prezentacje kl. IV - VI marzec M. Czeszewska, wychowawcy
19 Konkurs literacki w SP 34 marzec poloniści
20 Szkolny konkurs ekologiczny marzec J. Kardacz, B. Sankowska
21 Pierwszy Dzień Wiosny – marzec J. Rurańska, A. Niewiadomska, K. Ceyza, I.Brózda
21 Szkolny etap konkursu „Pitagorasek” kl. I II marzec H. Ławicka
23 Szkolny finał ligi ortograficznej marzec K. Dreilich
24 Konkurs biblijny – kl. IV -VI marzec K. Wolniewcz
25 Szkolny etap GŻEGŻÓŁKI marzec A. Michałowicz
26 Konkurs mat. „Kangur’ marzec B. Klój
27 Konkurs wiedzy o Wielkiej Brytanii kl. IV - VI marzec J. Rurańska
28 Afryka Kazika – konkurs czytelniczy marzec Ziołek, T. Szafrańska
29 Konkurs o Poznaniu – kl. IV -VI marzec S. Brambor
30 Konkurs wiedzy o literaturze fantasy marzec M. Czeszewska
31 Międzyszkolny konkurs Plastyczny „Zdrowy styl życia” marzec Feder. M. Hajduk, A. Michałowicz
32 Wiersze E. Waśniowskiej – konkurs recytatorski marzec A. Ziołek
33 English Ace kl. V - VI marzec E. Carlton
34 „Dzień kobiet” marzec SU
35 Jestem tolerancyjny i odpowiedzialny - plakaty i prezentacje marzec S. Brambor, wychowawcy
36 Konkurs plastyczny   „W świecie pisanek” kl. IV - VI marzec A. Niewiadomska
37 Obchody Dnia Świętego Patryka marzec J. Rurańska
38 Międzynarodowy Dzień Teatru marzec J. Fraczek - Kozłowska
39 Międzynarodowy Dzień Wody marzec MSU
40 Lekcja z PLUSKIEM   K. Karnicka
41 Ogólnopolski konkurs ZUCH marzec K. Karnicka, I.Brózda
42 Międzyświetlicowy Konkurs „Palma wielkanocna” marzec Baranowska
43 Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny w SP 64 marzec Sankowska, J. Kardacz
44 Ogólnopolski Konkurs Logicznego Myślenia Kl. II, III marzec J. Tunkiel, N. Namysł
45 Szkolny Test Samochodowy klas II i III marzec N. Namysł, J. Tunkiel,
46 Konkurs Logopedyczny kl. IV - VI marzec S. Łaszkiewicz, R. Żołędziowska
47 „Zając dla klas 0 – III”          kwiecień SU
48 Sprzątanie Poznania kwiecień SU
49 Tydzień promocji nauk informatycznych kwiecień L. Michalska
50 Światowy Dzień Zdrowia – „pod zdrową 7” kwiecień J. Rurańska, A. Niewiadomska, K. Karnicka, A. Feder
51 Konkurs plastyczny „Rzeźby z warzyw” kl. IV - VI kwiecień A.Niewiadomska
52 "Time for s story" - czytamy w języku angielskim; kl. IV - VI kwiecień E. Carlton
53 Spotkanie z podróżnikiem - Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich kwiecień A. Ziołek, T. Szafrańska
54 Dzień Ziemi kwiecień K. Karnicka, A. Feder, B. Sankowska, J. Kardacz, SU
55 Międzyszkolny Konkurs na Prezentację Multimedialną kl. IV- VI kwiecień J. Rurańska
56 „Nie jesteśmy sami „ – konkurs plastyczny kl. IV - VI kwiecień A. Niewiadomska
57 Szkolny konkurs logopedyczny kwiecień S. Łaszkiewicz, R. Zołędziowska
58 Łamigłówki dla przedszkolaków i pierwszaków kwiecień M. Tomala, M. Hajduk, R. Witkowska-Frąszczak
59 Turniej matematyczny kl. V i IV kwiecień V.Bociąg, B. Klój
60 Konkurs historyczno-polonistyczny „Zamek Przemysława” kwiecień S. Brambor
61 Konkurs pięknego czytania kwiecień M. Czeszewska
62 Mistrz Rachunków kwiecień V. Bociąg
63 Międzyszkolny Konkurs Informatyczny kwiecień L. Michalska
64 Afryka Kazika - konkurs czytelniczy kwiecień A. Ziołek, T. Szafrańska
65 Wielkanocny kkermasz Charytatywny kwiecień SU
66 Apel z okazji Święta 3 - Maja maj K. Dreilich, A. Niewiadomska
67 Znajdź właściwe rozwiązanie - warsztaty maj J. Kardacz, B. Sankowska
68 Konkurs poetycki „Życzenia dla mamy” maj K. Karnicka, A. Feder
69 Dzień Rodziny w świetlicy szkolnej maj Nauczyciele świetlicy
70 Konkurs plastyczny o Janie Pawle II maj K. Wolniewicz
71 Rajd rowerowy z okazji „Imienin Patrona” maj SU, S. Brambor
72 Czytamy Nałkowską maj J. Frączek – Kozłowska, A. Ziołek
73 Pasowanie na czytelnika kl. I maj K. Ceyza, biblioteka
74 Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny kl. IV – VI maj M. Kołodziejczyk
75 Międzyszkolny Finał Ligi Ortograficznej kl. III maj A. Feder, M. Tomala
76 Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Jest takie miasto..” maj A. Feder, M. Tomala
77 Międzyszkolny Konkurs Matematyczny kl. III w SP 20 maj H. Ławicka
78 Zasłużeni Polacy i Wielkopolanie - plakaty i prezentacje maj S. Brambor
79 "Czytamy Nałkowską" maj A. Ziołek, poloniści
80 Szkolny konkurs informatyczny – kl. VI maj L. Michalska
81 Akcja „Gorączka złota” maj PCK
82 Mini Play Back Show maj K. Ceyza
83 Plastyczny konkurs logopedyczny kl. I - III maj Żołędziowska, S. Łaszkiewicz,
84 Lekcja przyrody w Jeziorach maj J. Kardacz, B. Sankowska
85 Konkurs historyczny -II wojna światowa maj S. Brambor
86 Dzień Dziecka – kl. I - III czerwiec wychowawcy
87 Festyn szkolny czerwiec nauczyciele wf, wych.
88 Dzień rodziny w oddziałach przedszkolnych czerwiec wychowawca oddz. przed.
89 Akcja „Bezpieczne wakacje nad woda, w górach i w mieście” czerwiec K. Karnicka
90 Zakończenie roku szkolnego czerwiec wychowawcy