Książki - światy osoblwe, w których wszystko jest możliwe.

W roku szkolnym 2015/2016 realizowaliśmy zadania związane z projektem promującym czytanie pod hasłem Książki - światy osoblwe, w których wszystko jest możliwe.
Klasy przygotowywały na ten temat plakaty, redagowały własne baśnie. Uczniowie brali udział w licznych konkursach literackich, przygotowali plansze z sentencjami o korzyściach płynących z czytania książek.

Projektowali także okładki do książek, recenzowali je, pisali o swoich ulubionych propozycjach w gazetce szkolnej. Uczniowie przeprowadzili także debatę na temat tego, co jest bardziej godne uwagi - książka czty film. Zorganizowali spotkanie, podczas którego pokazywali "elektroniczną książkę" - e-booka.
A wszystkiemu towarzyszyły liczne wystawy związane z książką.