„Ratujemy i Uczymy Ratować”

Program RUR polega na prowadzeniu zajęć z podstawowych czynności ratujących życie powszechnie już w pierwszych klasach szkoły podstawowej. W naszej szkole programem objęci są wszyscy uczniowie klas trzecich. Dzieci oswajają się  z tak ważnymi zagadnieniami jak pierwsza pomoc przedmedyczna, kształtowane są właściwe nawyki – pierwsza pomoc staje się dla nich czymś naturalnym. Przy okazji dwa razy w roku bierzemy też udział w zajęciach na dworcu PKP w Poznaniu „Pierwsza pomoc, to dziecinnie łatwe”.