Szkolne Koło Wolontariatu

Szkolne Koło Wolontariatu przy SP18, "Starszy kolega, starsza koleżanka", działa pod opieką pani RenatyŻołędziowskiej i Agnieszki Magacz - Rusinek. Wolontariusze z klas IV, V i VI na szkolnych zajęciach profilaktycznych, nastawionych na rozwój społeczny i emocjonalny maluchów,  modelują właściwe zachowania, uczą konstruktywnej zabawy, przestrzegania reguł, słuchania siebie wzajemnie, pokazywania uczuć i potrzeb.

   Dzieci z klas młodszych naśladują  starsze koleżanki, uczą się bezpiecznej zabawy, komunikacji, przejawów koleżeństwa. Stwarza to okazję do zacieśniania więzi z kolegami  i doświadczenia  akceptacji w środowisku szkolnym. Wolontariusze pomagają dzieciom także w czynnościach samoobsługowych i działaniach plastycznych. 

Nasi wolontariusze poszerzyli swoje działania do opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w Przedszkolu 130 Bajkowy Świat. Uczestniczą z dużym entuzjazmem, ale też delikatnością i wyczuciem w zabawach, pracach i elementach rehabilitacji dzieci z oddziałów integracyjnych. 

Szkolny wolontariat aktywnie włączył się w miejskie akcje „ Dzień wrażliwości – dzień motyla”, „Poducha dla malucha”, zbiórki świąteczne gier i zabawek dla oddziałów pediatrycznych. 

Doświadczenie pokazuje, że udział w wolontariacie odblokowuje dzieci wycofane, wycisza nadpobudliwe. Wzmacnia samoocenę, pozytywny prestiż wśród rówieśników. Uczy wrażliwości, sumienności i odpowiedzialności.