Dyrekcja

Dyrektor Szkoły


Pani mgr Danuta Paech nauczyciel dyplomowany

dyżur:
poniedziałek 8.30 - 9.30
środa 15.00 - 16.00

Również w innym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 

Zastępca Dyrektora Szkoły


Pani mgr Mariola Kołodziejczyk nauczyciel dyplomowany

dyżur:
wtorek 14,30 - 15.30
czwartek 8.30 - 9.30

Również w innym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

 

NADZOROWANIE SZKOŁY


ORGAN NADZORUJACY

Kuratorium Oświaty 61-967 Poznań ul. Kościuszki 73 tel.061 852-21-62

www.ko.poznan.pl

Wielkopolski Kurator Oświaty

mgr Elżbieta Leszczyńska


ORGAN PROWADZĄCY

Urząd Miasta Poznania Wydział Oświaty 61-706 Poznań ul.Libelta 16/20
tel. 061 878 41 00

www.city.poznan.pl

Dyrektor Wydziału
mgr Przemysław Foligowski

Inspektor rejonowy
mgr Aleksandra Kończal