Pielęgniarka

Henryka Jasińska - dyplomowana pielęgniarka

 We poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach 8:00 - 12:00

Zadania gabinetu:

 

  •  Wykonywanie badań przesiewowych i bilansowych w poszczególnych grupach wiekowych.
  • Kierowanie na badania do lekarza rodzinnego
  •   Monitorowanie szczepień ochronnych
  •   Fluoryzacja w klasach I - VI
  •   Prowadzenie oświaty zdrowotnej.
  •   Udzielanie pierwszej pomocy.