Emeryci

INFORMACJE DLA EMERYTOWANYCH PRACOWNIKÓW

Wypełnione druki nalezy dostarczyć do sekretariatu szkoły do dnia 8 marca 2016r.

 

PDF ikonka

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZAPOMOGI LOSOWEJ

PDF ikonka

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA WYPOCZYNKU

PDF ikonka

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA SOCJALNEGO/BOŻE NARODZENIE

PDF ikonka

OŚWIADCZENIE O ŚREDNIM DOCHODZIE NA CZłONKA RODZINY

PDF ikonka

OŚWIADCZENIE O DOCHODACH EMERYTA/RENCISTY NAUCZYCIELA