PDF ikonka Regulamin Rady Rodziców

Uchwały Rady Rodziców

Uchwała nr 1
Uchwała nr 2
Uchwała nr 3
Uchwała nr 4
Uchwała nr 5

 Zebrane środki   2088 zł

Zakupiono – 2 tablice korkowe

                       Pomoce matematyczne do tablic

                      3 magnetofony CD/USB

                         Gry i poradniki dla rodziców – pracownia psychologiczna 

Następny cel – nagłośnienie do sal klasowych

Najbliższa kawiarenka 17.05 podczas zebrań .

W imieniu Rady Rodziców dziękuję za wsparcie naszego projektu.

 

Informujemy, że konkurs „ Skarbonka” organizowany przez RR w roku szkolnym 2016/2017

Wygrała klasa IB – nagroda 300 zł zostanie przekazana wychowawcy

Drugie miejsce zajęła klasa IIIb – otrzyma ona zgodnie z regulaminem 200 zł

Trzecie miejsce – klasa IV b – nagroda 100 zł

Gratulujemy i dziękujemy przede wszystkim skarbnikom klasowym.

Informacja dla skarbników i przedstawicieli rodziców z poszczególnych klas na rok szkolny 2016/2017

WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW, FUNDUSZ POMOCY SZKOLE I KSERO

prosimy wpłacać na konto bankowe:

RADA RODZICÓW PRZY SP 18
os. Armii Krajowej 100
61-381 Poznań

PKO BP SA 54 1020 4027 0000 1702 0031 3783

z opisem za co, jaka klasa np: "VIc RR 550,00 + FPSZ 200,00"

Prowizje proszę odjąć od wpłacanej kwoty.

W bieżącym roku szkolnym składka wynosi:

- 60 zł od 1 dziecka na RR(przy 2 i więcej dzieci składka wynosi łącznie 60 zł)
- 2 zł na FPSZ(miesięcznie)
- 10 zł na ksero