Obiady

Zapraszamy do korzystania z usług firmy cateringowej.
Polecamy smaczne obiady dla uczniów i wszystkich chętnych głodomorów.
Obiady wydawane są w godzinach 12.00 - 14.00.
W wyjątkowych sytuacjach do godz. 15.00.
Płatności abonamentowe prosimy regulować do 10 dnia każdego miesiąca.Aktualny jadłospis oraz inne informacje na naszej stronie :

www.kosmo-holding.pl/glowna.html