Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego

Wyniki szkolnego etapu Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego:

KOD UCZNIA

UZYSKANE PUNKTY

B03

18

A01

17

A02

10