Wojewódzki Konkurs Matematyczny

 Wyniki konkursu przedstawia poniższa tabela.

Kod ucznia

Liczba punktów uzyskanych w konkursie

(40 max.)

M01 24
M02 15
M03 11
M04 19
M05 21
M06 10