XVI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

MIASTA POZNANIA - FINAŁ - DYKTANDA

XVI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

MIASTA POZNANIA - ETAP REJONOWY - DYKTANDA

XV MIĘDZYSZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

MIASTA POZNANIA - FINAŁ - DYKTANDA

XV MIĘDZYSZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

MIASTA POZNANIA - ETAP REJONOWY - DYKTANDA

   

XIV MIĘDZYSZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

MIASTA POZNANIA - ETAP REJONOWY - DYKTANDA