SPOTKANIA Z RODZICAMI listopad

Rozmowy indywidualne dla klas I_VII – 14.11.2018r, godz. 18.00 - 19.30

Zebranie z rodzicami klasa: VIIIa, VIIIb, VIIIc - 14.11.2018r.  godz. 18.00

Zebranie z rodzicami klasa: Vd - 14.11.2018r.  godz. 18.00

Spotkanie rodziców i pracowników szkoły z okazji Święta Niepodległości i wspólne odśpiewanie pieśni patriotycznych - 14.11.2018r.  godz. 17.15, mała sala gimnastyczna

Prelekcja dla rodziców kl. IV: „Jak pomóc dziecku się uczyć?” A. Magacz –Rusinek, gabinet psychologa - prelekcja przeniesiona na grudzień