PODZIĘKOWANIE

Dyrekcja szkoły serdecznie dziękuje Radzie Rodziców oraz wszystkim  innym osobom zaangażowanym w organizację tegorocznego festynu sportowo-rekreacyjnego.

Mamy nadzieję na dalszą dobrą współpracę.