SPOTKANIA Z RODZICAMI - grudzień

  • Rozmowy indywidualne   18.12.; godz. 17.00 - 19.00 przekazanie zagrożeń
  •  Konsultacje indywidualne w tygodniu od 07 – 10. 01.
  •  Warsztaty bożonarodzeniowe dla rodziców i dzieci kl. II- świetlica -   5. 12. godz. 17.15
  •  Warsztaty bożonarodzeniowe dla rodziców i dzieci kl. I b -   11. 12. godz. 18.00
  •  Warsztaty bożonarodzeniowe dla rodziców i dzieci kl. VI d - 5. 12. godz. 17.00