Wydarzenie Data Osoba odpowiedzialna
Ogólnopolski konkurs Eko -Planeta prace do 5.01. J. Kardacz, B. Sankowska
Bezpieczne ferie    K. Karnicka i MSU
zabawy karnawałowe  kl. IV - VII 31.01. godz. 16.00 - 18.00 wychowawcy, SU

Międzynarodowy Konkurs Generalski
poświęcony gen. Kazimierzowi Raszewskiemu

 8-19.01 J. Behrend
Konkurs fotograficzny "Zima w obiektywie"  do 31.01 S. Brambor
Liga ortograficzna (pisownia z „nie”)   E. Woszczak
konkurs na plakat reklamujący książkę - kl. IV - VII    do 31.01 K. Żurczak
konkurs mitologiczny kl. V 25.01 biblioteka
konkurs czytelniczy "Zaczarowana zagroda" kl. II   biblioteka
Dzień Babci i Dziadka w OP 23.01.2018; godz. 17.00  
Dzień Babci i Dziadka w kl. II a i II b 26.01.2018; godz. 17.00  

 

                      

Wydarzenie Data Osoba odpowiedzialna
Szkolny Konkurs Matematyczny kl. IV 11.12. B. Klój
 Szkolny Konkurs Matematyczny kl. VI 18.12  V. Bociąg
 Godzina kodowania IV  - VII  4.-10.12. J. Behrendt, K. Żurczak
Akcja dyplomowa '150. rocznica urodzin J. Piłsudskiego 1.-15.12. J. Behrendt
 Liga ortograficzna (h, ch)   M. Bromberek, poloniści
Tradycje Bożonarodzeniowe w krajach anglosaskich kl. IV-VII 13.12 E. Carlton
W Bullerbyn jest wesoło – konkurs czytelniczy kl. III  14.12.  A. Ziołek, T. Szafrańska
 W zaczarowanym świecie Narnii - konkurs czytelniczy kl. IV   21.12.  Ziołek, T. Szafrańska
 „Szopka betlejemska” – konkurs plast. kl. IV – VI   11.12.  D. Nowak, S. Maik
 Międzyświetlicowy konkurs plastyczny "Anioł"   20.12.  A. Baranowska
 "Świąteczna ozdoba" - konkurs plastyczny kl. IV - VI     S. Maik
X Gwiazdkowy Turniej Koszykówki o Puchar Dyrektora   J. Cichocka

             

 Warunki ogólne ubezpieczenia.  
Tabela norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu.   

Ewentualne szkody należy zgłaszać za pośrednictwem strony internetowej www.interrisk.pl oraz infolinii Interrisk: Tel (22) 2122012  w obu przypadkach należy podać numer polisy  EDU-A/P NR 047080

Spotkania indywidualne   

13.12.; godz. 17.00 – 19.00;

przekazanie zagrożeń

 
konsultacje indywidualne w tygodniu od 18 – 21.12  
Zajęcia otwarte dla Rodziców kl. III c   13.12. godz. 17.00   H. Ławicka
Zajęcia otwarte dla Rodziców kl. II a, b  13.12. godz. 17.00 K. Ceyza, A. Michałowicz
Warsztaty plastyczne dla rodziców uczniów klas 1.  8.12. godz. 17.15 - świetlica I. Ochal