• Rozmowy indywidualne   18.12.; godz. 17.00 - 19.00 przekazanie zagrożeń
 •  Konsultacje indywidualne w tygodniu od 07 – 10. 01.
 •  Warsztaty bożonarodzeniowe dla rodziców i dzieci kl. II- świetlica -   5. 12. godz. 17.15
 •  Warsztaty bożonarodzeniowe dla rodziców i dzieci kl. I b -   11. 12. godz. 18.00
 •  Warsztaty bożonarodzeniowe dla rodziców i dzieci kl. VI d - 5. 12. godz. 17.00

                               

                               

Celem konkursu jest:

 • Samodzielne wykonanie bohatera Gangu Słodziaków 2
 • Rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia
 • Doskonalenie umiejętności manualnych

Warunki uczestnictwa

 • Do konkursu zapraszamy dzieci ze świetlic szkół podstawowych
 • Technika pracy jest dowolna
 • Dziecko wykonuje pracę indywidualnie
 • Prace prosimy o nadesłanie lub dostarczenie do świetlicy szkolnej SP18 os. Armii

Krajowej 100, 61-381 Poznań

 • Każda praca powinna być czytelnie opisana (imię nazwisko autora, klasę oraz mail nauczyciela (opiekuna) oraz adres szkoły
 • Prace prosimy dostarczyć do 11.2019 na adres SP18
 • Komisja powołana przez organizatora dokona oceny prac, przydzieli nagrody i wyróżnienia
 • Nagrodzeni zostaną poinformowani drogą mailową 12.2018
 • Dostarczone prace przechodzą na własność organizatorów i nie będą odsyłane

Serdecznie Zapraszamy!!!

Wydarzenie Data Odpowiedzialny
Alfik Matematyczny kl. II - VIII 27.11 V. Bociag, H. Ławicka
Konkurs Informatyczny Bóbr kl. I - VIII 12 - 15.11. L. MIchalska
Konkurs fizyczny "Pingwin" - kl. VII - VIII 25.11. K. Jur
Konkurs plastyczny "Poznań - moje miasto" - kl. IV - VII do końca 11. A. Bartecka
Konkurs techniczny - siatka na zakupy kl. IV - VII do końca 11. A. Bartecka
Konkurs plastyczny - motyle i motylki do 22.11. D. Nowak
Konkurs czytelniczy "Akademia pana Kleksa" kl. IV 21.11. A. Ziołek, T. Szafrańska, J. Sip
Świetlicowy quiz - Święto Niepodległości 6.11. M. Jurga, A. Michałowicz
Świetlicowy Konkurs Plastyczny „Zakładka do książki” 14.11 I. Ochal
Świetlicowy Konkurs Recytatorski "Jesień wokół nas" 22.11. M. Jurga, A. Michałowicz
Liga ortograficzna   poloniści
„Andrzejki” – w klasach 29.11 wychowawcy;
Akcja „Śniadanie daje moc” – kl. I – III 8.11. wychowawcy
Turniej w dwa ognie - kl. III - IV   K. Sobkowska, J. Januszewska

                                                            

                                                                                                                     

Rozmowy indywidualne kl. I – VIII 
16.10, godz. 17.00 - 19.00
spotkanie rad rodziców kl. VIII z dyr. na temat zakończenia roku szkolnego 16.10.; godz. 17.00 - świetlica 
Konsultacje dla rodziców kl. I - VIII (po uprzednim umówieniu się)  w tygodniu od 21.10 – 25.10
Zajęcia otwarte dla rodziców dzieci świetlicy 28.10. godz. 17.15, M. Jurga

 

     

Zebrania z Rodzicami - 20. 11.      

 • kl. I - III godz. 17.00;
 • kl. IV - VIII - 18.00

Prelekcja dla rodziców kl. IV: „Jak pomóc dziecku się uczyć?” 20.11., godz. 17.00, A. Magacz –Rusinek, gab. psychologa

18.09.2019 - środa      

Spotkanie z Rodzicami uczniów klas IV godz.17.00 (spotkanie ogólne - korytarz na parterze; potem w salach)
Spotkanie z Rodzicami klasy VIII godz.17.30. (spotkanie ogólne w sprawie egzaminu; potem  w salach)
Spotkanie z Rodzicami klasy V - VI godz. 17.30
Spotkanie z Rodzicami klasy kl. VII godz.18.30

         

19.09.2019 - czwartek

Spotkanie z Rodzicami uczniów kl. I, którzy chcą korzystać ze świetlicy  godz 16.30 (świetlica)
Spotkanie z Rodzicami uczniów klas I i II  godz.17.00
Spotkanie z Rodzicami uczniów klas III  godz.18.00