Warunki ogólne ubezpieczenia.  
Tabela norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu.   

Ewentualne szkody należy zgłaszać za pośrednictwem strony internetowej www.interrisk.pl oraz infolinii Interrisk: Tel (22) 2122012  w obu przypadkach należy podać numer polisy  EDU-A/P NR 047080

           

Wydarzenie Data Osoba odpowiedzialna
Liga ortograficzna (wielka litera)   poloniści
Konkurs czytelniczy „Zaczarowana zagroda” - kl. II 1. i 8.02. A. Ziołek, T. Szafrańska
Dzień Babci i Dziadka w świetlicy szkolnej 2.02., godz. 17.15 M. Jurga
REKOLEKCJE 5.-7.02.  
Walentynki  
9.02. SU
konkurs fotograficzny „Nasze zwierzęta w obiektywie” kl. IV - VII 9.02. S. Brambor, SU
Międzyszkolny Konkurs Recytatorski "Strofy o moim mieście" 28.02. K. Ceyza, H. Ławicka
Szkolny Konkurs Wiedzy o Poznaniu kl. II 28.02. A. Feder, M. Hajduk
Świetlicowy konkurs recytatorski "Wiersze J. Brzechwy" 28.02. I. Ochal

 

 

 

Wydarzenie Data Osoba odpowiedzialna
Ogólnopolski konkurs Eko -Planeta prace do 5.01. J. Kardacz, B. Sankowska
Bezpieczne ferie    K. Karnicka i MSU
zabawy karnawałowe  kl. IV - VII 31.01. godz. 16.00 - 18.00 wychowawcy, SU

Międzynarodowy Konkurs Generalski
poświęcony gen. Kazimierzowi Raszewskiemu

 8-19.01 J. Behrend
Konkurs fotograficzny "Zima w obiektywie"  do 31.01 S. Brambor
Liga ortograficzna (pisownia z „nie”)   E. Woszczak
konkurs na plakat reklamujący książkę - kl. IV - VII    do 31.01 K. Żurczak
konkurs mitologiczny kl. V 25.01 biblioteka
konkurs czytelniczy "Zaczarowana zagroda" kl. II   biblioteka
Dzień Babci i Dziadka w OP 23.01.2018; godz. 17.00  
Dzień Babci i Dziadka w kl. II a i II b 26.01.2018; godz. 17.00  

 

                      

Wydarzenie Data Odpowiedzialny
Koncert pieśni patriotycznych 10.11. K. Ceyza
Konkurs pieśni patriotycznych kl. IV - VII 10.11. A. Niewiadomska
Konkurs "Kochamy naszą ojczyznę" kl. III, II 13.11. M. Hajduk, M. Tomala, H. Ławicka, K. Ceyza
English High Flier - konkurs j. angielskiego kl.V - VII 29.11. E. Carlton
Alfik Matematyczny 22.11. E. Carlton, H. Ławicka
Konkurs Informatyczny Bóbr kl. I - VII 15.,16.11. J. Behrendt
Konkurs plastyczny "Jesienne liście" - kl. IV - VII   S. Maik
Świetlicowy Konkurs Plastyczny „Kolory jesieni” 16.11. A. Baranowska
Konkurs polonistyczny "Książka na Święta" kl. IV-VII   M. Bromberek
Liga ortograficzna (rz, ż)   M. Bartz
Akcja „Listy do św. Mikołaja” kl. I - III   I. Brózda
„Andrzejki” – w klasach 30.11. wychowawcy
Akcja „Śniadanie daje moc” – kl. I – III 8.11. wychowawcy
Turniej mini koszykówki   K. Sobkowska, T. Cichocki